Sony DSC-T1 Descarga Manuales

master age:Right
model name1[DSC-T1]
3-085-733-11(1)
Cyfrowy aparat fotograficzny
Instrukcja obslugi
Przed rozpoczeciem eksploatacji aparatu prosimy o dokladne zapoznanie sie z niniejsza instrukcja oraz o pozostawienie jej do wykorzystania w przyszlosci.
Zapis uzytkownika
Oznaczenie modelu i numer seryjny sa podane na spodzie aparatu. Prosimy o ich zanotowanie we wskazanych pod spodem miejscach. Numery te nalezy podawac, kontaktujac sie ze sprzedawca w sprawach dotyczacych tego produktu.
Model: DSC-T1
Numer seryjny: DSC-T1
2003 Sony Corporation
Czynnosci wstepne ____________________
Rejestracja nieruchomych obrazów _____
Wyswietlanie nieruchomych obrazów ___
Kasowanie nieruchomych obrazów _____
Przed wykonywaniem dodatkowych czynnosci ____
Rejestracja nieruchomych obrazów – czynnosci dodatkowe ___
Wyswietlanie nieruchomych obrazów – czynnosci dodatkowe___
Edycja nieruchomych obrazów____________
Filmy _______________________________
Wyswietlanie obrazów na komputerze _______
Rozwiazywanie problemów_______________
Informacje dodatkowe ___________________
DSC-T1
2003 Sony Corporation
PL DSC-T1.book Page 1 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
2
PLmaster age:Left3
Aby uniknac ryzyka pozaru lub porazenia pradem, nie wystawiac urzadzenia na deszcz i chronic je przed wilgocia.

OSTRZEZENIE
PL DSC-T1.book Page 2 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]master age:Right3
3
PL
Urzadzenie zostalo przebadane i uznane za zgodne z wymaganiami dyrektywy EMC, jesli dlugosc uzywanych przewodów polaczeniowych nie przekracza 3 metrów.
Uwaga
Na obraz i dzwiek z aparatu moga wplywac pola elektromagnetyczne o okreslonej czestotliwosci.
Uwaga
Jesli ladunki statyczne albo pola elektromagnetyczne spowoduja przerwanie transmisji danych, nalezy na nowo uruchomic uzywany program albo odlaczyc i z powrotem podlaczyc przewód USB.
W pewnych krajach obowiazuja szczególowe przepisy dotyczace wtórnego wykorzystania akumulatora zasilajacego aparat. Prosimy o zapoznanie sie z lokalnymi przepisami.
Uwaga dla klientów w Europie Karta „Memory Stick”
Uwaga
N50
PL DSC-T1.book Page 3 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
4
PLmaster age:Left
Przed rozpoczeciem eksploatacji aparatu
Próbna rejestracja
Przed rejestrowaniem nie dajacych sie powtórzyc ujec zalecamy wykonanie próbnej rejestracji i sprawdzenie, czy aparat dziala prawidlowo.
Brak odszkodowania za zawartosc nagrania
Jesli rejestracja lub odtwarzanie okaza sie niemozliwe ze wzgledu na uszkodzenie aparatu lub nosnika danych, nie ma mozliwosci uzyskania z tego tytulu odszkodowania.
Zalecenie dotyczace tworzenia kopii zapasowych
Aby uniknac potencjalnego ryzyka utraty danych, zawsze nalezy kopiowac dane na dysk.
Uwagi o zgodnosci danych o obrazie
• Aparat jest zgodny ze standardem Wytyczne projektowania systemów plików dla aparatów i kamer opracowanym przez JEITA (Japonskie
Stowarzyszenie Przemyslu Elektronicznego i Informatycznego).
• Nie gwarantuje sie mozliwosci odtworzenia w innych urzadzeniach obrazów zarejestrowanych przez aparat ani mozliwosci odtworzenia w aparacie obrazów zarejestrowanych lub przetworzonych w innym urzadzeniu.
Uwaga dotyczaca praw autorskich
Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo i inne materialy moga byc chronione prawami autorskimi. Rejestracja takich materialów bez zezwolenia moze stanowic naruszenie przepisów dotyczacych ochrony praw autorskich.
Nie potrzasac aparatem ani go nie uderzac
Poza uszkodzeniem aparatu i niemoznoscia rejestracji obrazu, grozi to niemoznoscia korzystania z kart pamieci „Memory Stick Duo” oraz uszkodzeniem lub utrata danych o obrazie.
Ekran LCD, celownik LCD (tylko modele z celownikiem LCD) i obiektyw
• Do produkcji ekranu LCD i celownika LCD uzyto bardzo precyzyjnych technologii, dzieki czemu ponad 99,99% punktów dziala normalnie. Jednakze na ekranie i w celowniku moga sie na stale pojawiac malenkie czarne i / lub jasne punkty (biale, czerwone, niebieskie lub zielone). Wystepowanie tych punktów jest normalnym efektem procesu produkcyjnego i w zaden sposób nie wplywa na nagranie.
• Zachowac ostroznosc, kladac aparat w poblizu okna lub na swiezym powietrzu. Jesli ekran
LCD, celownik albo obiektyw beda przez dluzszy czas wystawione na bezposrednie oswietlenie sloneczne, grozi to ich uszkodzeniem.
• Nie naciskac mocno ekranu LCD. Ekran moze byc nierówny, co spowoduje jego uszkodzenie.
• Nie naciskac mocno bloku obiektywu. Grozi to jego uszkodzeniem.
• W niskiej temperaturze na ekranie LCD moze sie utrzymywac slad po obrazie. Nie swiadczy to o uszkodzeniu.
Przed uzyciem aparatu usunac zabrudzenia z lampy blyskowej
Jesli brud zmienia barwe swiatla z lampy blyskowej albo przyklei sie do jej powierzchni wskutek nagrzania lampy, lampa moze nie wytwarzac dostatecznej ilosci swiatla.
Nie dopuscic do zamoczenia aparatu
Podczas wykonywania zdjec plenerowych w deszczu lub w podobnych warunkach uwazac, aby nie zamoczyc aparatu. Jesli nastapi skroplenie pary wodnej, przed dalsza eksploatacja aparatu zapoznac sie z zaleceniami ze strony 108.
Chronic aparat przed piaskiem i pylem
Uzywanie aparatu w miejscach piaszczystych lub zapylonych grozi awaria.
Obiektyw Carl Zeiss
Aparat jest wyposazony w obiektyw Carl Zeiss umozliwiajacy reprodukcje ostrego obrazu o doskonalym kontrascie.
Obiektyw aparatu zostal wyprodukowany przy zastosowaniu systemu kontroli jakosci zatwierdzonego przez firme Carl Zeiss i zgodnego ze standardami firmy Carl Zeiss w Niemczech.
PL DSC-T1.book Page 4 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]master age:Right
5
PL
Nie kierowac aparatu w strone slonca lub innego jasnego zródla swiatla
Grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem wzroku i awaria aparatu.
Uwagi o miejscach, w których nie moze pracowac aparat
Nie uzywac aparatu w miejscach wystepowania silnych fal radiowych lub promieniowania.
W takich warunkach aparat moze niewlasciwie zapisywac albo odczytywac dane.
Zdjecia wykorzystane w instrukcji
Przykladowe zdjecia znajdujace sie w instrukcji sa zreprodukowanymi ilustracjami, a nie faktycznymi zdjeciami wykonanymi za pomoca aparatu.
Znaki handlowe
• „Memory Stick Duo” i sa znakami handlowymi Sony Corporation.
• „Memory Stick PRO Duo” i sa znakami handlowymi Sony Corporation.
• “MagicGate Memory Stick Duo” is a trademark of Sony Corporation.
• „Memory Stick”, i „MagicGate Memory
Stick” sa znakami handlowymi Sony
Corporation.
• „Memory Stick PRO” i sa znakami handlowymi Sony Corporation.
• „MagicGate” i sa znakami handlowymi Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM” jest znakiem handlowym
Sony Corporation.
• Microsoft i Windows sa zastrzezonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach.
• Macintosh, Mac OS i QuickTime sa znakami handlowymi lub zastrzezonymi znakami handlowymi Apple Computer Inc.
• Pentium jest znakiem handlowym lub zastrzezonym znakiem handlowym Intel
Corporation.
• Ponadto uzywane w instrukcji nazwy produktów i systemów sa zwykle znakami handlowymi lub zastrzezonymi znakami handlowymi odpowiednich producentów.
W dalszej czesci instrukcji nie sa za kazdym razem umieszczane symbole ™ i .
PL DSC-T1.book Page 5 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
6
PLmaster age:Left
Spis tresci
Przed rozpoczeciem eksploatacji aparatu...4
Wykaz elementów .................................... 8
Aparat ...................................................8
Podstawka USB .................................. 10
Podlaczanie i odlaczanie aparatu........ 10
Ladowanie akumulatora.......................... 11
Uzycie zasilacza sieciowego................... 15
Korzystanie z aparatu za granica ............ 15
Wlaczanie / wylaczanie aparatu..............16
Poslugiwanie sie przyciskiem sterujacym ...................................... 16
Nastawianie daty i godziny..................... 17
Wkladanie i wyjmowanie karty „Memory
Stick Duo” ...................................... 19
Wybieranie wielkosci nieruchomego obrazu ............................................. 20
Wielkosc obrazu ..................................... 21
Wykonywanie prostych zdjec
— z uzyciem trybu automatycznej regulacji.......................................... 22
Sprawdzanie ostatnio zarejestrowanego obrazu — Quick Review ................ 24
Wskazniki na ekranie LCD w czasie fotografowania................................ 25
Uzycie funkcji zblizenia ..................... 25
Fotografowanie z bliska
— tryb makro................................. 27
Uzycie samowyzwalacza ................... 28
Wybieranie trybu pracy lampy blyskowej ....................................... 29
Fotografowanie z nalozona data i godzina......................................... 30
Fotografowanie w specyficznych warunkach — tryby tematyczne .... 32
Wyswietlanie obrazów na ekranie LCD aparatu............................................ 35
Wyswietlanie obrazów na ekranie telewizora....................................... 37
Kasowanie obrazów................................ 39
Formatowanie karty „Memory
Stick Duo”...................................... 41
Jak uzywac aparatu i zmieniac w nim ustawienia ...................................... 43
Zmienianie ustawien w menu............. 43
Zmienianie ustawien na ekranie ustawien..........................................44
Wybieranie jakosci nieruchomego obrazu .............................................44
Tworzenie lub wybieranie folderu ..........45
Tworzenie nowego folderu .................45
Wybieranie folderu, w którym ma odbywac sie zapis ...........................46
Wybieranie sposobu nastawiania ostrosci............................................47
Wybieranie trybu dzialania czujnika ostrosci............................................47
Wybieranie sposobu nastawiania ostrosci — tryb AF .........................48
Nastawianie odleglosci do przedmiotu
— Focus preset ...............................49
Korygowanie ekspozycji
— EV..............................................50
Wyswietlanie histogramu ...................51
Wybieranie trybu pomiaru swiatla..........52
Fotografowanie trzech obrazów z róznymi ustawieniami ekspozycji
— Bracketing..................................52
Korygowanie odcieni barw
— White Balance ...........................54
Czynnosci wstepne
Rejestracja nieruchomych obrazów
Wyswietlanie nieruchomych obrazów
Kasowanie nieruchomych obrazów
Przed wykonywaniem dodatkowych czynnosci
Rejestracja nieruchomych obrazów – czynnosci dodatkowe
PL DSC-T1.book Page 6 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]master age:L1-Right
7
PL
Regulowanie sily swiatla z lampy blyskowej........................................55
Rejestracja serii zdjec
— Burst...........................................55
Fotografowanie w trybie Multi Burst......56
Rejestracja nieruchomych obrazów do wyslania poczta elektroniczna
— E-Mail........................................57
Rejestracja nieruchomych obrazów z plikiem dzwiekowym
— Voice..........................................58
Dodawanie efektów specjalnych
— Picture Effect .............................58
Wybieranie folderu i wyswietlanie obrazów
— Folder.........................................60
Powiekszanie fragmentu nieruchomego obrazu .............................................61
Powiekszanie obrazu
— Playback zoom...........................61
Rejestracja powiekszonego obrazu
— kadrowanie.................................62
Wyswietlanie kolejnych obrazów
— Slide Show.................................62
Obracanie nieruchomego obrazu
— Rotate.........................................63
Wyswietlanie obrazów zarejestrowanych w trybie Multi Burst ....................... 64
Wyswietlanie w trybie ciaglym.......... 64
Wyswietlanie klatka po klatce............ 65
Zabezpieczanie obrazów
— Protect ....................................... 66
Zmienianie wymiarów obrazu
— Resize ........................................ 67
Wybieranie obrazów do wydrukowania
— znacznik wydruku (DPOF) ....... 68
Rejestracja filmów .................................. 70
Wyswietlanie filmów na ekranie LCD ... 71
Kasowanie filmów .................................. 72
Edycja filmów......................................... 73
Podzial filmów na sceny..................... 74
Kasowanie zbednych fragmentów filmu ............................................... 74
Kopiowanie obrazów do komputera
— dla uzytkowników Windows..... 75
Kopiowanie obrazów do komputera
— dla uzytkowników Macintosh....86
Rozwiazywanie problemów ....................88
Ostrzezenia i komunikaty........................97
Funkcja samoczynnej diagnostyki ..........99
Liczba obrazów, które mozna zarejestrowac / czas rejestracji......100
Zawartosc menu ....................................102
Ustawienia na ekranie ustawien ............106
Zalecenia eksploatacyjne.......................108
Karta „Memory Stick” ..........................109
Akumulator „InfoLITHIUM” ...............111
Dane techniczne ....................................112
Ekran LCD ............................................114
Wyswietlanie nieruchomych obrazów – czynnosci dodatkowe
Edycja nieruchomych obrazów
Filmy
Wyswietlanie obrazów na komputerze
Rozwiazywanie problemów
Informacje dodatkowe
PL DSC-T1.book Page 7 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
8
PLmaster age:Left2:1
Wykaz elementów
Szczególowe informacje o obsludze mozna znalezc na stronach, których numery podano wnawiasie.
Aparat
1
2
3
4
5
6 8q;
9
7qaqs
A Przycisk POWER (16)
B Lampka POWER (16)
C Przycisk migawki (22)
D Oslona obiektywu (16)
E Wielozlacze (13, 15)
F Oslona akumulatora / karty
„Memory Stick Duo”
G Gniazdo na karte „Memory Stick
Duo” (19)
H Gniazdo na akumulator (11)
I Mikrofon
J Lampa blyskowa (29)
K Obiektyw
L Lampka samowyzwalacza (28)/
Zródlo swiatla AF illuminator (30,
106)
PL DSC-T1.book Page 8 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
9
PLmaster age:Right2:1(blank)
0
2
1
3
6
4
8
7
9
5qaqs
Mocowanie paska
A Podczas fotografowania: przycisk zoomu (W/T) (25)
Podczas wyswietlania: przycisk
/ (powiekszania) (61)/przycisk (indeksu) (36)
B Lampka /CHG (pomaranczowa)
(12, 29)
C Ekran LCD
D Przycisk MENU (43, 102)
E Przycisk (wyswietlania/wlaczania i wylaczania podswietlenia ekranu LCD) (25)
F Przycisk sterujacy
Menu wyswietlone: v/V/b/B/z (16)
Menu ukryte: / /7/ (29/28/24/
27)
G Przycisk RESET (88)
H Glosnik
I Przelacznik trybu (17, 102): rejestracja filmów: rejestracja nieruchomych obrazów w trybie automatycznym: wyswietlanie lub edycja obrazów
J Zaczep na pasek na przegub dloni
K Przycisk (wielkosci obrazu/kasowania) (20, 39)
L Lampka dostepu (19)
PL DSC-T1.book Page 9 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
10
PLmaster age:Left1:2
Podstawka USB
Sluzy do ladowania akumulatora, podlaczania aparatu do telewizora itp.
A Zlacze do przylaczenia aparatu
B Gniazdo (USB) (79)
C Gniazdo DC IN (11)
D Gniazdo A/V OUT (MONO) (37)
1
2
3
4
Podlaczanie i zdejmowanie aparatu
Podlaczanie
Instalacje aparatu na podstawce pokazuje ilustracja.
• Nalezy sie upewnic, czy aparat jest starannie zainstalowany na podstawce USB.
Zdejmowanie
Chwyc aparat i dostarczona podstawke
USB w sposób pokazany na ilustracji i zdejmij aparat.
• Przed instalacja aparatu na podstawce USB i zdejmowaniem go z podstawki USB zawsze nalezy wylaczyc aparat.
• Kiedy jest nawiazane polaczenie USB, nie zdejmowac aparatu z podstawki
USB. Grozi to uszkodzeniem danych.
W celu zakonczenia polaczenia USB nalezy zapoznac sie z punktem P na stronie 80 (Windows) lub 1 na stronie
86 (Macintosh).
PL DSC-T1.book Page 10 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]master age:Right
11
PL
Czynnosci wstepne
Ladowanie akumulatora
, Otwórz oslone akumulatora / karty „Memory Stick Duo”.
Przesun oslone w kierunkach wskazywanych przez strzalki.
• Podczas ladowania akumulatora aparat musi byc wylaczony (strona 16).
• Do zasilania aparatu mozna uzywac tylko dostarczonego akumulatora „InfoLITHIUM”
NP-FT1 typu T. Mozna uzyc tylko akumulatora typu T (strona 111).
, Wlóz akumulator i zamknij oslone akumulatora / karty
„Memory Stick Duo”.
Po sprawdzeniu, ze akumulator jest wlozony starannie i do konca, nalezy zamknac oslone.
Gniazdo na akumulator
Akumulator nalezy wsunac tak, aby znaki v na jego boku znajdowaly sie po stronie znaku v na gniezdzie na akumulator.
• Uwazac, aby nie upuscic instalowanego akumulatora.
, Podlacz zasilacz sieciowy
(dostarczony) do gniazda DC
IN podstawki USB
(dostarczonej).
Znak v na wtyku ma sie znajdowac u góry.
• Nie zwierac metalowymi przedmiotami styków na wtyku zasilacza sieciowego, gdyz grozi to awaria.
1 2 3
Zasilacz sieciowy
Wtyk zasilajacy
Gniazdo
DC IN
Podstawka USB
Czynnosci wstepne
PL DSC-T1.book Page 11 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
12
PLmaster age:Left
, Uzywajac przewodu zasilajacego (sieciowego), podlacz zasilacz do sciennego gniazdka sieciowego.
, Zainstaluj aparat na podstawce
USB.
Aparat nalezy zainstalowac w sposób pokazany na ilustracji.
Rozpocznie sie ladowanie i zapali sie lampka /CHG. Po zakonczeniu ladowania lampka zgasnie.
• Nalezy sie upewnic, czy aparat jest starannie zainstalowany na podstawce USB.
Odlaczanie zasilacza sieciowego od podstawki USB
Chwyc za wtyk zasilajacy i za podstawke
USB, jak pokazano na ilustracji, a nastepnie odlacz przewód.
4
Przewód zasilajacy
(sieciowy)
2 Do sciennego gniazdka sieciowego
1
5
/ CHG
Lampka
/CHG
Wtyk zasilajacy
PL DSC-T1.book Page 12 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]master age:Right
13
PL
Czynnosci wstepne
Bezposrednie ladowanie akumulatora za pomoca zasilacza sieciowego
Akumulator mozna ladowac bez uzycia podstawki USB. Mozliwosc ta przydaje sie na przyklad w podrózy. W tym celu nalezy podlaczyc wtyk zasilajacy zasilacza wprost do aparatu. Znak v na wtyku ma byc ustawiony jak na ilustracji.
• Podczas ladowania akumulatora aparat musi byc wylaczony (strona 16).
• W czasie ladowania aparat ma lezec ekranem
LCD do góry.
• Po zakonczeniu ladowania nalezy odlaczyc przewód zasilajacy od wielozlacza na aparacie i wylaczyc go z gniazdka sieciowego.
Wyjmowanie akumulatora
Otwórz oslone akumulatora / karty
„Memory Stick Duo”, po czym przechyl aparat do dolu i wyjmij akumulator.
• Uwazaj, aby nie upuscic wyjmowanego akumulatora.
Wskaznik stanu akumulatora
Wskaznik stanu akumulatora w lewym górnym rogu ekranu LCD informuje o pozostalym czasie fotografowania lub wyswietlania..
• W zaleznosci od warunków pracy aparatu i stanu naladowania moga byc wyswietlane bledne informacje.
Czas ladowania
Przyblizony czas ladowania calkowicie wyladowanego akumulatora przy uzyciu zasilacza sieciowego w temperaturze 25°C.
Wtyk zasilajacy
Zasilacz sieciowy
Przewód zasilajacy
(sieciowy)
Wielozlacze
1
2
3
Do sciennego gniazdka sieciowego
Akumulator
Czas ladowania
(w minutach)
NP-FT1 (dostarczony) Okolo 150
60min
Wskaznik stanu akumulatora
Pozostaly czas pracy
PL DSC-T1.book Page 13 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
14
PLmaster age:Left
Czas pracy akumulatora i liczba obrazów, które mozna zarejestrowac / wyswietlic
W tabelach podano orientacyjne dane dotyczace czasu pracy aparatu przy rejestracji w normalnym trybie, w temperaturze 25°C, gdy dostarczony akumulator jest calkowicie naladowany.
Orientacyjne dane dotyczace liczby rejestrowanych i wyswietlanych obrazów pozwalaja na zaplanowanie potrzebnych wymian kart „Memory Stick Duo”.
W zaleznosci od warunków pracy, faktyczne wartosci moga sie okazac nieco inne.
Rejestracja nieruchomych obrazów
W typowych warunkach
1)
1)
Fotografowanie w nastepujacych warunkach:– wybrane ustawienie [Fine] parametru
(P.Quality),
– wykonywanie jednego zdjecia co 30 sekund,
– naprzemienne wybieranie przed kazdym zdjeciem konca skali zblizenia obiektywu
(W lub T),
– uzywanie do co drugiego zdjecia lampy blyskowej,
– wylaczanie i wlaczanie zasilania co dziesiec zdjec,
– wybrane ustawienie [Single] parametru [AF
Mode] na ekranie ustawien.
Wyswietlanie nieruchomych obrazów
2)
2)
Przy wyswietlaniu po kolei pojedynczych obrazów co mniej wiecej trzy sekundy.
Nagrywanie filmu
3)
3)
Ciagla rejestracja obrazu o wielkosci [160].
• Wydajnosc akumulatora i liczba zdjec zmniejszaja sie w nastepujacych warunkach:– w niskiej temperaturze,
– przy korzystaniu z lampy blyskowej,
– przy czestym wlaczaniu i wylaczaniu zasilania,
– przy intensywnym korzystaniu z zoomu,
– gdy dla parametru [LCD Backlight] na ekranie ustawien jest wybrane ustawienie
[Bright],
– jesli akumulator jest slaby.
Pojemnosc akumulatora zmniejsza sie wraz z liczba ladowan i z uplywem czasu
(strona 111),
– gdy dla parametru [AF Mode] na ekranie ustawien jest wybrane ustawienie [Monitor] lub [Cont].
Wielkosc obrazu
Akumulator NP-FT1
(dostarczony)
Podswietlenie
LCD
Liczba zdjec
Czas pracy akumulatora
(min)
5M
Wlaczone Okolo 170 Okolo 85
Wylaczone Okolo 200 Okolo 100
VGA
Wlaczone Okolo 170 Okolo 85
Wylaczone Okolo 200 Okolo 100
Wielkosc obrazu
Akumulator NP-FT1
(dostarczony)
Liczba zdjec Czas pracy akumulatora (min)
5M Okolo 2600 Okolo 130
VGA Okolo 2800 Okolo 140
Akumulator NP-FT1
(dostarczony)
Podswietlenie
LCD
Czas pracy akumulatora
(w minutach)
Ciagla rejestracja
Wlaczone Okolo 80
Wylaczone Okolo 100
PL DSC-T1.book Page 14 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
15
PLmaster age:Right2:1
Czynnosci wstepne
Uzycie zasilacza sieciowego
, Podlacz zasilacz sieciowy
(dostarczony) do wielozlacza na aparacie.
Aparat powinien lezec ekranem LCD do góry.
Przewód nalezy podlaczyc tak, aby znak v znajdowal sie u góry.
• Zasilacz nalezy wlaczyc do pobliskiego, latwo dostepnego gniazdka sieciowego. W przypadku ewentualnej awarii zasilacza nalezy natychmiast odciac zasilanie, wylaczajac wtyczke z gniazdka.
, Podlacz przewód zasilajacy
(sieciowy) do zasilacza, a nastepnie do sciennego gniazdka sieciowego.
• Po zakonczeniu ladowania nalezy odlaczyc przewód zasilajacy od wielozlacza na aparacie i wylaczyc go z gniazdka sieciowego.
• Urzadzenie znajduje sie pod napieciem zawsze, gdy pozostaje wlaczone do sciennego gniazdka sieciowego, nawet jesli samo urzadzenie zostalo wylaczone.
1
Zasilacz sieciowy
Wtyk zasilajacy
Wielozlacze
2
2 Do sciennego gniazdka sieciowego
Przewód zasilajacy
(sieciowy)
1
Korzystanie z aparatu za granica
Zródla zasilania
Dostarczonego zasilacza sieciowego mozna uzywac do zasilania aparatu w krajach, w których napiecie przemienne w sieci wynosi od 100 do 240 V, 50/60 Hz.
W zaleznosci od ksztaltu gniazdka sieciowego [b], konieczne moze sie okazac uzycie dostepnej w handlu przejsciówki do wtyczki [a].
• Nie uzywac elektronicznego (podróznego) transformatora napiecia. Grozi to awaria.
AC-LM5
PL DSC-T1.book Page 15 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
16
PLmaster age:Left2:1
Wlaczanie / wylaczanie aparatu
, Przesun oslone obiektywu w kierunku wskazywanym przez strzalke lub nacisnij przycisk POWER.
Zapali sie zielona lampka POWER
(zielona) i wlaczy sie zasilanie. Przy pierwszym wlaczeniu aparatu pojawia sie ekran Clock Set (patrz strona 17).
Wylaczanie zasilania
Przesun oslone obiektywu w kierunku przeciwnym niz wskazywany przez strzalke lub ponownie nacisnij przycisk POWER. Lampka
POWER zgasnie, a aparat wylaczy sie.
• Po zbyt szybkim otwarciu oslony obiektywu aparat moze sie nie wlaczyc. Trzeba wtedy zamknac oslone i ponownie powoli ja otworzyc.
• Uwazac, aby przy otwieraniu oslony obiektywu nie dotknac obiektywu.
Lampka POWER
Przycisk POWER
Funkcja automatycznego wylaczania zasilania
Jesli zasilanie odbywa sie z akumulatora i w czasie fotografowania, wyswietlania lub zmieniania ustawien na ekranie ustawien przez mniej wiecej trzy minuty nie zostanie wykonana zadna czynnosc, to zasilanie automatycznie sie wylaczy w celu zaoszczedzenia energii w akumulatorze.
Funkcja automatycznego wylaczania zasilania nie dziala jednak w nastepujacych przypadkach:• podczas odtwarzania filmów,
• podczas wyswietlania pokazu slajdów,
• gdy do gniazda (USB) lub A/V OUT
(MONO) na jest wlaczony wtyk, a aparat znajduje sie na podstawce
USB.
Poslugiwanie sie przyciskiem sterujacym
Chcac zmienic aktualne ustawienia aparatu, nalezy wyswietlic ekran menu albo ekran ustawien (strona 44), po czym zmieniac ustawienia przyciskiem sterujacym.
W przypadku kazdego parametru nalezy wskazac zadana wartosc, naciskajac strone v/V/b/B, po czym wybrac ustawienie przez nacisniecie srodkowej czesci z lub naciskanie strony v/V/b/B.
WB ISO
Standard
PFX
FINE
Mode BRK M
Auto
Camera
Fine
P.Quality
Program
PL DSC-T1.book Page 16 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]master age:Right
17
PL
Czynnosci wstepne
Nastawianie daty i godziny
, Przestaw przelacznik trybu w polozenie .
• Opisane tu czynnosci mozna wykonac takze wówczas, gdy przelacznik trybu znajduje sie wpolozeniu lub .
• Chcac zmienic wczesniej nastawiona date i godzine, nalezy przestawic przelacznik trybu w polozenie SET UP, na ekranie (Setup 2)
(strona 44 i 107) wybrac wariant [Clock Set] i przejsc do czynnosci 3.
, Przesun oslone obiektywu w kierunku wskazywanym przez strzalke lub nacisnij przycisk POWER, aby wlaczyc aparat.
Zapali sie lampka POWER (zielona) i pojawi sie ekran Clock Set.
, Strona v/V przycisku sterujacego wskaz zadany format wyswietlania daty, po czym nacisnij czesc z.
Mozna wybrac wariant [Y/M/D] (rok / miesiac / dzien), [M/D/Y] (miesiac / dzien / rok) lub [D/M/Y] (dzien / miesiac / rok).
• Jesli nastapi rozladowanie wewnetrznego akumulatora aparatu (strona 109), który zapewnia energie do podtrzymywania pracy zegara, to automatycznie pojawi sie ekran
Clock Set. W takim przypadku nalezy powtórnie ustawic date i godzine, powtarzajac opisana tu procedure od czynnosci 3.
1
Przelacznik trybu
2
POWER
2
2003/: / 1 1 12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
Przycisk
POWER
3
2003/: / 1 1 12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
PL DSC-T1.book Page 17 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
18
PLmaster age:Left
, Strona b/B przycisku sterujacego wskaz rok, miesiac, dzien, godzine albo liczbe minut.
Regulowana wartosc jest wyrózniana symbolami v/V.
, Strona v/V przycisku sterujacego nastaw zadana wartosc, po czym nacisnij czesc z.
Po nastawieniu zadanej wartosci symbole v/V przemieszczaja sie do nastepnego parametru. Powtarzaj czynnosci 4 i 5 az do nastawienia wszystkich parametrów.
• Jesli w czynnosci 3 zostal wybrany wariant
[D/M/Y], zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
• Pólnoc jest wyswietlana w postaci 12:00 AM, a poludnie w postaci 12:00 PM.
, Strona B przycisku sterujacego wskaz wariant [OK], po czym nacisnij czesc z.
Po nastawieniu daty i godziny zegar rozpocznie prace.
• Chcac przerwac nastawianie zegara, nalezy strona v/V/b/B wskazac wariant [Cancel] i nacisnac czesc z.
4
2003/: / 1 1 12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
5
2004/: / 1 1 10 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
2004/: / 1 1 10 30
6
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
PL DSC-T1.book Page 18 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]master age:Right
19
PL
Rejestracja nieruchomych obrazów
Wkladanie i wyjmowanie karty „Memory Stick Duo”
, Otwórz oslone akumulatora / karty „Memory Stick Duo”.
W celu otwarcia oslony nalezy ja przesuwac w kierunkach wskazywanych przez strzalki.
• Aparat nie wymaga uzycia adaptera na karty Memory Stick Duo
(dostarczonego).
• Uwazac, aby przy otwieraniu albo zamykaniu oslony akumulatora / karty „Memory Stick
Duo” nie upuscic akumulatora.
• Dokladniejsze informacje o karcie „Memory
Stick Duo” podano na stronie 109.
, Wlóz karte „Memory Stick
Duo”.
Karte nalezy wsunac do konca w sposób pokazany na ilustracji, az do uslyszenia trzasku.
• Wkladajac karte, zawsze nalezy wsunac ja do konca, tak aby starannie wcisnac ja w zlacze.
Jesli karta nie zostanie wlozona wlasciwie, to moga wystapic problemy z rejestrowaniem i wyswietlaniem obrazów. Grozi to takze uszkodzeniem aparatu i karty „Memory Stick
Duo”.
, Zamknij oslone akumulatora / karty „Memory Stick Duo”.
Wyjmowanie karty „Memory Stick
Duo”
Nalezy otworzyc oslone akumulatora / karty „Memory Stick Duo”, po czym nacisnac karte, która sie wówczas wysunie.
• Kiedy pali sie lampka dostepu, aparat zapisuje albo odczytuje obraz. W tym czasie nigdy nie wyjmowac karty
„Memory Stick Duo” ani nie wylaczac zasilania. Grozi to uszkodzeniem danych.
1 2
Strona ze zlaczem
3
Lampka dostepu
Rejestracja nieruchomych obrazów
PL DSC-T1.book Page 19 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
20
PLmaster age:Left
Wybieranie wielkosci nieruchomego obrazu
, Przestaw przelacznik trybu w polozenie i wlacz zasilanie.
, Nacisnij przycisk
(wielkosci obrazu).
Pojawi sie ekran wybierania wielkosci obrazu.
• Dalsze informacje o wielkosci obrazu podano na stronie 21.
, Nastepnie strona v/V przycisku sterujacego wybierz zadana wielkosc obrazu.
Wielkosc obrazu zostanie umieszczona w pamieci.
Po wybraniu ustawien nacisnij przycisk
(wielkosci obrazu). Ekran wybierania wielkosci obrazu zniknie.
• Wybrane ustawienie wielkosci obrazu nie ulega zmianie nawet po wylaczeniu aparatu.
1
Przelacznik trybu
2
VGA
1M
3M
3:2
5M 5M
Image Size
3
VGA
1M
3M
3:2
5M
1M
Image Size
PL DSC-T1.book Page 20 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]master age:Right1:2
21
PL
Rejestracja nieruchomych obrazów
Wielkosc obrazu
Wielkosc obrazu (liczbe punktów) i jakosc obrazu (wspólczynnik kompresji) mozna dobrac do rodzaju wykonywanych zdjec.
Im wieksza wielkosc obrazu i im lepsza jakosc, tym lepsze zdjecie, ale tez tym wieksza ilosc zapisywanych danych o obrazie. To oznacza, ze na karcie
„Memory Stick Duo” uda sie zapisac mniejsza liczbe zdjec.
Wielkosc obrazu i poziom jakosci nalezy dobrac do rodzaju zdjec, które chce sie wykonac.
• Podczas wyswietlania obrazów zarejestrowanych przez starszy model Sony wskazanie wielkosci obrazu moze nie odpowiadac faktycznej wielkosci obrazu.
• Obrazy wyswietlane na ekranie LCD aparatu maja zawsze jednakowa wielkosc.
• W zaleznosci od warunków fotografowania liczba rejestrowanych obrazów moze sie okazac inna.
• Jesli liczba mozliwych do zarejestrowania obrazów przekracza 9999, na ekranie LCD wyswietlane jest wskazanie „>9999”.
• Istnieje mozliwosc pózniejszej zmiany wielkosci obrazu (funkcja Resize, strona 67).
1)
Fabrycznie jest wybrane ustawienie [5M], które zapewnia najwyzsza jakosc obrazu.
2)
Zapisywany obraz ma wspólczynnik ksztaltu 3:2 i wypelnia format papieru odbitkowego, pocztówki itp.
Liczba obrazów, które mozna zapisac na karcie „Memory Stick Duo”
3)
W tabeli podano liczby obrazów, które mozna zapisac w karcie w trybie Fine (Standard)
4)
.
3)
Dotyczy rejestracji przy wybranym ustawieniu [Normal] parametru [Mode] (REC Mode).
Liczby obrazów, które mozna zarejestrowac w innych trybach, podano na stronie 100.
4)
Dalsze informacje na temat jakosci obrazu (wspólczynniku kompresji) podano na stronie 44.
Wielkosc obrazu Przyklady
5M
1)
(2592×1944) Duza • Zapisywanie waznych obrazów, wykonywanie odbitek w formacie A4 lub w formacie A5 przy wysokiej rozdzielczosci.
3:2
2)
(2592×1728)
3M (2048×1536)
1M (1280×960) • Wykonywanie odbitek w formacie pocztówki
VGA (640×480) Mala
• Zapisywanie wiekszej liczby obrazów
• Zalaczanie obrazów do poczty elektronicznej lub tworzenie stron internetowych
Pojemnosc
karty
16MB 32MB 64MB 128MB MSX-M256 MSX-M512
Wielkosc obrazu
5M 6 (11) 12 (23) 25 (48) 51 (96) 92 (174) 188 (354)
3:2 6 (11) 12 (23) 25 (48) 51 (96) 92 (174) 188 (354)
3M 10 (18) 20 (37) 41 (74) 82 (149) 148 (264) 302 (537)
1M 24 (46) 50 (93) 101 (187) 202 (376) 357 (649) 726 (1320)
VGA 97 (243) 196 (491) 394 (985) 790 (1975) 1428 (3571) 2904 (7261)
PL DSC-T1.book Page 21 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
22
PLmaster age:Left
Wykonywanie prostych zdjec — z uzyciem trybu automatycznej regulacji
, Przestaw przelacznik trybu w polozenie i wlacz aparat.
Na ekranie LCD na piec sekund pojawi sie nazwa folderu, w którym odbywa sie zapis.
• Na karcie „Memory Stick Duo” mozna utworzyc nowy folder i wybrac go jako miejsce zapisu rejestrowanych obrazów (strona 45).
, Stabilnie chwyc aparat obiema rekami i umiesc fotografowany obiekt w srodku kadru, aby nastawic na niego ostrosc.
Nie przykrywaj palcami obiektywu, lampy blyskowej ani mikrofonu (strona 8).
• Minimalna odleglosc od fotografowanego przedmiotu wynosi 50 cm.
Do fotografowania przedmiotów z mniejszej odleglosci sluzy tryb makro (strona 27).
, Wcisnij przycisk migawki do polowy i przytrzymaj go.
Rozlegnie sie sygnal. Kiedy wskaznik blokady AE/AF przestanie migac i zapali sie, aparat moze wykonac zdjecie.
(W zaleznosci od sceny, obraz na ekranie
LCD moze na ulamek sekundy znieruchomiec.)
• Zdjecie palca z migawki uniemozliwi wykonanie fotografii.
• Brak sygnalu oznacza, ze regulacja ostrosci nie jest zakonczona. Mozna fotografowac, ale ostrosc bedzie nastawiona niewlasciwie
(z wyjatkiem trybu Continuous AF, strona 48).
1
Przelacznik trybu
2 3
96
60min
VGA FINE 101
F2.8 30 S AF
Wskaznik blokady AE/
AF: Miga na zielonot Zapala sie na stale
PL DSC-T1.book Page 22 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]master age:Right
23
PL
Rejestracja nieruchomych obrazów
, Do konca wcisnij przycisk migawki.
Rozlegnie sie dzwiek migawki, a wykonane zdjecie zostanie zapisane na karcie
„Memory Stick Duo”. Kiedy z ekranu LCD zniknie napis „Recording”, mozna wykonac nastepne zdjecie.
• Widoczna na ekranie LCD ramka wskazuje granice obszaru, na który bedzie nastawiana ostrosc (czujnik ostrosci, strona 47).
• Jesli zasilanie odbywa sie z akumulatora i przez pewien czas nie zostanie wykonana zadna czynnosc, to zasilanie automatycznie sie wylaczy w celu zaoszczedzenia energii w akumulatorze (strona 16).
Przelacznik trybu
Kiedy przelacznik trybu znajduje sie w polozeniu , to dostepne funkcje zaleza od ustawienia wybranego w menu
(Camera).
Tryb automatycznego fotografowania [Auto]
Regulacja ostrosci, ekspozycji i balansu bieli odbywa sie automatycznie, co ulatwia fotografowanie. Ponadto wybierana jest jakosc obrazu [Fine], pomiar ostrosci
[Multi AF] i pomiar swiatla [Multi] (strona
47 i 52). Menu zawiera tylko parametry
(Camera), [Mode] (REC Mode) i
(Setup).
Tryb fotografowania z zaprogramo-wanymi ustawieniami [Program]
Wybieranie ustawien odbywa sie automatycznie, jak w trybie [Auto], ale w razie potrzeby mozna zmienic ustawienie ostrosci i inne ustawienia. Ponadto mozna wybrac w menu zadane funkcje fotografowania (strona 43 i 102).
(tryb lupy) (strona 32)
(tryb zmierzchu) (strona 32)
(tryb portretu o zmierzchu)
(strona 32)
(tryb krajobrazu) (strona 33)
(tryb „snieg”) (strona 33)
(tryb „plaza”) (strona 33)
(tryb szybkiej akcji) (strona 33)
(tryb ogni sztucznych) (strona 33)
Zmienianie trybu fotografowania
1 Przestaw przelacznik trybu w polozenie
.
2 Nacisnij przycisk MENU.
3 Strona b przycisku sterujacego wskaz wariant (Camera).
4 Strona v/V przycisku sterujacego wybierz zadany tryb fotografowania.
4
95
60min
VGA 101
S AF
Mode
Auto
Camera
Program
PL DSC-T1.book Page 23 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
24
PLmaster age:Left2:1
Informacja o automatycznej regulacji ostrosci (autofokus)
Przy próbie wykonania zdjecia przedmiotu, na który trudno jest nastawic ostrosc, wskaznik nastawienia AE/AF zacznie powoli migac. System automatycznej regulacji ostrosci moze dzialac nieefektywnie w nastepujacych przypadkach:• fotografowany przedmiot jest ciemny i znajduje sie daleko od aparatu,
• kontrast miedzy pierwszym planem a tlem jest za slaby,
• scena jest ogladana przez szklo, na przyklad przez okno,
• przedmiot szybko sie porusza,
• przedmiot (np. lustro) odbija swiatlo albo scena zawiera zródlo swiatla,
• przedmiot miga,
• fotografowanie odbywa sie pod swiatlo.
W takich przypadkach nalezy puscic przycisk migawki, postarac sie wybrac inne ujecie i powtórnie nastawic ostrosc.
Istnieja dwie funkcje automatycznej regulacji ostrosci: „czujnik ostrosci”, który umozliwia nastawienie ostrosci zaleznie od polozenia i wielkosci przedmiotu, oraz
„tryb AF”, który pozwala na okreslenie sposobu dzialania systemu automatycznej regulacji ostrosci. Szczególy podano na stronie 47.
Sprawdzanie ostatnio zarejestrowanego obrazu
— Quick Review
, Nacisnij strone b (7) przycisku sterujacego.
W celu powrotu do normalnego trybu rejestracji nalezy lekko nacisnac przycisk migawki albo powtórnie nacisnac strone b
(7) przycisku sterujacego.
Kasowanie obrazu wyswietlanego na ekranie LCD
1 Nacisnij przycisk (kasowania).
2 Strona v przycisku sterujacego wskaz wariant [Delete], po czym nacisnij czesc z.
Obraz zostanie skasowany.
10:30PM 2004 1 1 101-0029
Review
60min
8/8 101
VGA
RETURN
PL DSC-T1.book Page 24 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
25
PLmaster age:Right2:1
Rejestracja nieruchomych obrazów
Wskazniki na ekranie LCD podczas fotografowania
Kazde nacisniecie przycisku powoduje pokazane zmiany zawartosci wyswietlacza.
• Podczas rejestracji / wyswietlania filmów, wskazniki na ekranie LCD zmieniaja sie w nastepujacy sposób: wskazniki wlaczone t wskazniki wylaczone t podswietlenie ekranu
LCD wylaczone.
• Szczególowy opis wskazników znajduje sie na stronie 114.
• Szczególowe informacje o histogramie – patrz strona 51.
• Wylaczajac podswietlenie ekranu LCD, mozna wydluzyc czas pracy akumulatora.
• Wybrane ustawienie nie zmienia sie nawet po wylaczeniu aparatu.
Wskazniki wlaczoner
Histogram wlaczony (informacje o obrazie mozna tez wyswietlic podczas odtwarzania)r
Wskazniki wylaczone r
Podswietlenie ekranu LCD wylaczone
VGA 101
96
S AF
60min
VGA 101
96
S AF
60min
S AF
Uzycie funkcji zblizenia
(zoomu)
, Naciskajac przycisk zblizenia, nastaw zadane zblizenie.
Minimalna odleglosc wymagana do nastawienia ostrosci
Okolo 50 cm od powierzchni obiektywu
• Funkcji zblizenia nie mozna uzywac w czasie rejestracji filmu.
T W T W
60min 60min 101 101
96
VGA
S AF
96
VGAx1.1 x5.0
S AF
W (obiektyw szerokokatny)T (teleobiektyw)
PL DSC-T1.book Page 25 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
26
PLmaster age:Left
Zoom (zblizenie)
Aparat ma funkcje zoomu (zblizenia), która pozwala na powiekszanie obrazu technika optyczna i dwoma rodzajami technik cyfrowych (inteligentny zoom i precyzyjny zoom cyfrowy). Kiedy jest wlaczona funkcja zoomu cyfrowego a wspólczynnik zblizenia przekracza 3×, technika uzyskiwania zblizenia zmienia sie z optycznej na cyfrowa.
Aby uzywac tylko zblizenia optycznego, nalezy zmienic na [Off] ustawienie parametru [Digital Zoom] na ekranie ustawien (strona 106). Na pasku skali zblizenia nie pojawia sie wówczas strefa zblizenia cyfrowego, a maksymalny wspólczynnik zoomu wynosi 3×. Sposób powiekszania i skala zblizenia zaleza od wielkosci obrazu i rodzaju zblizenia. Z tego powodu nalezy wybrac technike odpowiadajaca zastosowaniu wykonywanych zdjec.
Kiedy jest wlaczony zoom cyfrowy i zostanie nacisniety przycisk zblizenia, wskaznik skali zblizenia na ekranie LCD ma nastepujacy wyglad:• Wyglad wskaznika zalezy od rodzaju zoomu:– zoom optyczny: – inteligentny zoom: – precyzyjny zoom cyfrowy: • Podczas korzystania z zoomu cyfrowego nie pojawia sie ramka czujnika ostrosci. Wskaznik
, lub miga, a ostrosc jest nastawiana przede wszystkim na obiekty znajdujace sie blisko srodka.
Inteligentny zoom
Obraz jest powiekszany praktycznie bez znieksztalcen. Dzieki temu wrazenia przy korzystaniu z tej funkcji sa takie same jak przy uzyciu zoomu optycznego. Aby wlaczyc inteligentny zoom, nalezy zmienic na [Smart] ustawienie parametru [Digital
Zoom] na ekranie ustawien (strona 106).
W nowo kupionym aparacie inteligentny zoom jest wlaczony.
Maksymalny wspólczynnik zblizenia zalezy od wybranej wielkosci obrazu:W nowo kupionym aparacie nastawiona jest wielkosc obrazu
[5M]. Kiedy obraz ma wielkosc [5M] lub [3:2], inteligentny zoom nie dziala, nalezy wiec wybrac inna wielkosc obrazu.
• Podczas korzystania z funkcji inteligentnego zoomu moze sie obnizac jakosc obrazu na ekranie LCD. Nie wplywa to jednak na jakosc fotografowanego obrazu.
• Funkcji inteligentnego zoomu nie mozna uzywac w trybie Multi Burst.
Precyzyjny zoom cyfrowy
Maksymalny wspólczynnik powiekszenia obrazu o dowolnej wielkosci wynosi 6×. Ta funkcja usuwa i powieksza pewne fragmenty obrazu, co skutkuje pogorszeniem sie jakosci obrazu. Aby wlaczyc precyzyjny zoom cyfrowy, nalezy zmienic na [Precision] ustawienie parametru [Digital Zoom] na ekranie ustawien (strona 106).
Od strony W do tej kreski rozciaga sie zakres zoomu optycznego, a od strony T do tej kreski – zoom optyczny
Wskaznik skali zblizenia
Wielkosc obrazu
Maksymalny wspólczynnik zblizenia
3M 3,8×
1M 6,1×
VGA 12×
PL DSC-T1.book Page 26 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]master age:Right
27
PL
Rejestracja nieruchomych obrazów
Fotografowanie z bliska — tryb makro
Chcac sfotografowac z bliska male obiekty, takie jak kwiaty czy owady, nalezy uzyc funkcji makro. Przy nastawionej maksymalnej szerokosci obiektywu (strona
W) minimalna odleglosc od fotografowanego obiektu wynosi 8 cm. Minimalna odleglosc zalezy od nastawionego zblizenia. Z tego powodu zaleca sie fotografowanie po nastawieniu maksymalnej szerokosci obiektywu (strona W).
Przy nastawionej maksymalnej szerokosci obiektywu (strona W):Okolo 8 cm od powierzchni obiektywu
Przy nastawionym maksymalnym zblizeniu (strona T):Okolo 25 cm od powierzchni obiektywu
• Zaleca sie punktowy pomiar ostrosci (strona 47).
• Do fotografowania z jeszcze mniejszej odleglosci mozna uzyc trybu (lupy)
(strona 32).
, Przestaw przelacznik trybu w polozenie i nacisnij strone B ( ) przycisku sterujacego.
Na ekranie LCD pojawi sie wskaznik
(makro).
• Jesli jest wyswietlane menu, najpierw nalezy nacisnac przycisk MENU, aby usunac menu z ekranu.
• Opisane tu czynnosci mozna wykonac takze wówczas, gdy przelacznik trybu znajduje sie wpolozeniu .
• Funkcji tej nie mozna uzywac, gdy dla parametru (Camera) w menu jest wybrane ustawienie (tryb lupy), (tryb zmierzchu), (tryb krajobrazu) lub
(tryb ogni sztucznych).
1
60min
96
VGA 101
S AF
PL DSC-T1.book Page 27 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
28
PLmaster age:Left1:2
, Umiesc przedmiot w srodku kadru. Wcisnij przycisk migawki do polowy, a nastepnie do konca.
Przywracanie normalnego trybu fotografowania
Jeszcze raz nacisnij strone B ( ) przycisku sterujacego. Z ekranu LCD zniknie wskaznik .
• Uzycie funkcji makro sprawia, ze glebia ostrosci staje sie bardzo mala. W efekcie fragmenty obiektu moga byc nieostre.
• Po wlaczeniu trybu makro maleje szybkosc dzialania systemu autofokus, tak aby mozliwe bylo precyzyjne nastawianie ostrosci na bliski obiekt.
2
60min
95
VGA 101
S AF
Uzycie samowyzwalacza
, Przestaw przelacznik trybu w polozenie i nacisnij strone V ( ) przycisku sterujacego.
Na ekranie LCD pojawi sie wskaznik
(samowyzwalacza).
• Korzystajac z samowyzwalacza, nalezy zadbac o stabilne ustawienie aparatu. Jesli aparat bedzie niestabilny, moze spasc, co spowoduje jego uszkodzenie.
• Jesli jest wyswietlane menu, najpierw nalezy nacisnac przycisk MENU, aby usunac menu z ekranu.
• Opisane tu czynnosci mozna wykonac takze wówczas, gdy przelacznik trybu znajduje sie wpolozeniu .
, Umiesc przedmiot w srodku kadru. Wcisnij przycisk migawki do polowy, a nastepnie do konca.
Migac zacznie lampka samowyzwalacza
(strona 8) i slychac bedzie dzwieki. Zdjecie zostanie wykonane po mniej wiecej
10 sekundach.
Wylaczanie odliczajacego samowyzwalacza
Jeszcze raz nacisnij strone V () przycisku sterujacego. Z ekranu LCD zniknie wskaznik .
• Nie nalezy naciskac przycisku migawki, stojac naprzeciwko aparatu. Grozi to niewlasciwym nastawieniem ekspozycji i ostrosci.
1
60min VGA 101
96
S AF
2
60min VGA FINE 101
96
F2.8 30 S AF
PL DSC-T1.book Page 28 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]master age:Right
29
PL
Rejestracja nieruchomych obrazów
Wybieranie trybu pracy lampy blyskowej
, Przestaw przelacznik trybu w polozenie i naciskajac strone v ( ) przycisku sterujacego, wybierz tryb pracy lampy blyskowej.
Naciskanie strony v ( ) powoduje nastepujace zmiany trybów:Brak wskazania (automatyczny): w ciemnym miejscu lampa blyskowa automatycznie wysuwa sie i blyska
(ustawienie fabryczne).
(praca wymuszona): lampa blyska bez wzgledu na jasnosc w otoczeniu.
(synchronizacja z dluga ekspozycja): lampa blyska bez wzgledu na jasnosc w otoczeniu. W tym trybie czas ekspozycji zwieksza sie w ciemnych miejscach, dzieki czemu mozna wyraznie sfotografowac tlo znajdujace sie poza zasiegiem lampy blyskowej.
(lampa wylaczona): lampa blyskowa nie wlacza sie.
• Jesli jest wyswietlane menu, najpierw nalezy nacisnac przycisk MENU, aby usunac menu z ekranu.
• Jesli dla parametru [ISO] w menu jest wybrane ustawienie [Auto], to zalecana odleglosc fotografowania z uzyciem lampy blyskowej wynosi od 0,3 m do 1,5 m (W) / 0,5 m do 1,5 m
(T).
• Do zmiany ilosci swiatla z lampy blyskowej sluzy parametr (Flash Level) w menu
(strona 55). (Jasnosci lampy nie mozna jednak zmienic, gdy dla parametru (Camera) w menu jest wybrane ustawienie [Auto].)
• Jesli jest wybrany tryb (synchronizacja z dluga ekspozycja) lub (lampa wylaczona), to w ciemnych miejscach wydluza sie czas ekspozycji. Z tego wzgledu nalezy chronic trzymany w reku aparat przed poruszeniem.
• W czasie ladowania lampy miga lampka /CHG.
Gasnie ona po zakonczeniu ladowania.
• Wybrane ustawienie nie zmienia sie nawet po wylaczeniu zasilania.
Oslabianie efektu „czerwonych oczu” przy fotografowaniu osób i zwierzat
Dla parametru [Red Eye Reduction] na ekranie ustawien (strona 106) nalezy wybrac ustawienie [On]. Na ekranie LCD pojawi sie wskaznik . Lampa zaczyna wówczas blyskac przed zarejestrowaniem obrazu, a efekt czerwonych oczu ulega oslabieniu.
• Skutecznosc oslabiania efektu czerwonych oczu zalezy od cech osobniczych. Istotna jest równiez odleglosc od lampy i fakt dostrzezenia wstepnych blysków lampy.
60min VGA 101
96
S AF
SL
SLm
PL DSC-T1.book Page 29 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
30
PLmaster age:Left2:1
Fotografowanie z uzyciem funkcji AF illuminator
Funkcja ta wytwarza dodatkowe swiatlo, które ulatwia nastawienie ostrosci w ciemnych miejscach.
Podczas fotografowania w niedostatecznym oswietleniu, na ekranie
LCD pojawia sie wskaznik . Kiedy przycisk migawki zostanie wcisniety do polowy, aparat bedzie emitowal czerwone swiatlo dotad, az uda sie nastawic ostrosc.
Jesli funkcja ta jest niepotrzebna, nalezy zmienic na [Off] ustawienie parametru [AF
Illuminator] na ekranie ustawien
(strona 106).
• Aparat nie nastawi ostrosci, jesli swiatlo wytwarzane przez funkcje AF illuminator z aparatu nie dociera dostatecznie do sceny albo jesli scena odznacza sie slabym kontrastem.
(Zalecana odleglosc wynosi do 2,2 m.)
• Swiatlo wytwarzane przez funkcje AF illuminator nie musi oswietlac samego srodka sceny. Warunkiem nastawienia ostrosci jest oswietlenie sceny swiatlem z aparatu.
• Funkcja AF illuminator nie dziala po recznym nastawieniu odleglosci od przedmiotu
(strona 49).
• Nie pojawia sie ramka czujnika ostrosci.
Wskaznik , lub miga, a ostrosc jest nastawiana przede wszystkim na obiekty znajdujace sie blisko srodka.
• Funkcja AF illuminator nie dziala po wybraniu dla parametru (Camera) w menu jednego z nastepujacych ustawien: [Auto], [Program],
(tryb lupy), (tryb portretu o zmierzchu), (tryb „snieg”) i (tryb
„plaza”).
• Funkcja AF illuminator wytwarza bardzo jasne swiatlo. Choc nie stwarza ono zagrozenia dla wzroku, bezposrednie spogladanie w zródlo swiatla moze wywolac olsnienie (przez kilka minut widzi sie pózniej szczatkowy obraz).
ON
VGA 60min 101
96
FINE
F2.8 30 S AF
ON
Fotografowanie z nalozona data i godzina
, Przestaw przelacznik trybu w polozenie , po czym nacisnij przycisk MENU.
Pojawi sie menu.
• Jesli zdjecie zostanie wykonane z nalozona data i godzina, pózniejsze usuniecie daty i godziny bedzie niemozliwe.
• Podczas fotografowania z nalozona data i godzina na ekranie nie pojawia sie faktyczna data i godzina. Zamiast nich widac wskaznik
na ekranie LCD. Czerwone wskazanie daty i godziny pojawi sie przy odtwarzaniu obrazu.
• Daty i godziny nie mozna nalozyc w trybie
Multi Burst.
• Opisane tu czynnosci mozna wykonac takze wówczas, gdy przelacznik trybu znajduje sie wpolozeniu lub .
1
Program
Auto
Camera
Mode
MENU
PL DSC-T1.book Page 30 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]master age:Right
31
PL
Rejestracja nieruchomych obrazów
, Strona B przycisku sterujacego wskaz ikone , po czym ponownie nacisnij strone B.
Pojawi sie ekran ustawien.
, Strona v przycisku sterujacego wskaz wariant
(Camera), po czym nacisnij strone B.
Strona v/V wskaz wariant
[Date/Time], po czym nacisnij strone B.
, Strona v/V przycisku sterujacego wskaz typ danych, które maja zostac nalozone, po czym nacisnij czesc z.
Day&Time: na fotografowany obraz jest nakladana data i godzina.
Date: nakladany jest rok, miesiac i dzien wykonania zdjecia.
Off: zdjecie jest wykonywane bez nalozenia daty i godziny.
Po zakonczeniu wybierania ustawien nalezy usunac menu z ekranu przyciskiem
MENU i kontynuowac fotografowanie.
• Po wybraniu wariantu [Date] nakladana data ma format wybrany w przy wykonywaniu czynnosci z podrozdzialu „Nastawianie daty i godziny” (strona 17).
• Wybrane ustawienie nie zmienia sie nawet po wylaczeniu zasilania.
2
Setup t
Mode
3
Day&Time
Date
Off
2
1
Camera
AF Mode: Digital Zoom:Date/Time: Red Eye Reduction:AF Illuminator: Auto Review:4
2
1
PAGE SELECT
Camera
AF Mode: Digital Zoom:Date/Time:Red Eye Reduction:AF Illuminator:Auto Review:Single
Smart
Day&Time
Off
Auto
On
PL DSC-T1.book Page 31 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
32
PLmaster age:Left
Fotografowanie w specyficznych warunkach — tryby tematyczne
W zaleznosci od warunków fotografowania, mozna wybrac jeden z osmiu trybów tematycznych (lupa, zmierzch, portret o zmierzchu, krajobraz, snieg, plaza, szybka akcja i ognie sztuczne).
Aparat automatycznie dobierze wówczas optymalne ustawienia i ulatwi uzyskanie dobrych zdjec nawet w trudnych warunkach.
Tryb lupy
Wspólczynnik powiekszenia obiektu na ekranie LCD wynosi do 3,3×. Pozwala to na dostrzezenie szczególów, które inaczej bylyby slabo widoczne golym okiem.
• Nie dziala funkcja fotografowania w trybie makro.
• Nie mozna uzywac funkcji Bracketing, Burst ani Multi Burst.
• Tryb pracy lampy blyskowej zmienia sie na
(praca wymuszona) lub (lampa wylaczona).
• Ostrosc mozna nastawic na obiekty znajdujace sie w odleglosci od 1 cm do 20 cm.
• Automatycznie jest nastawiana najszerszy kat obiektywu (strona W) i nie mozna uzywac funkcji zoomu optycznego.
• Naciskanie przycisku zblizenia powoduje powiekszanie obrazu technikami cyfrowymi.
Tryb zmierzchu
Umozliwia fotografowanie nocnych scen z wiekszej odleglosci z zachowaniem atmosfery mroku w otoczeniu. W tym trybie wydluza sie czas otwarcia migawki, dlatego nalezy chronic trzymany aparat przed poruszeniem.
• Nie mozna fotografowac w trybie makro.
• Nie mozna uzywac funkcji Bracketing, Burst ani Multi Burst.
• Nie mozna uzywac lampy blyskowej.
Tryb portretu o zmierzchu
Nadaje sie do wykonywania portretowych zdjec w ciemnych miejscach. Ten tryb pozwala na wykonanie zdjecia, na którym wyraznie bedzie widoczna sylwetka osoby znajdujacej sie na pierwszym planie.
Równoczesnie nie traci sie atmosfery ujecia nocnego. W tym trybie wydluza sie czas otwarcia migawki, dlatego nalezy chronic trzymany aparat przed poruszeniem.
Odleglosc od obiektu
Wspólczynnik powiekszenia
1 cm 3,3×
2 cm 2,1×
5 cm 1,0×
10 cm 0,5×
20 cm 0,3×
1.1
PL DSC-T1.book Page 32 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]master age:Right3
33
PL
Rejestracja nieruchomych obrazów
• Nie mozna uzywac funkcji Bracketing, Burst ani Multi Burst.
• Lampa blyskowa pracuje w trybie
(synchronizacja z dluga ekspozycja).
Tryb krajobrazu
Ostrosc jest nastawiana na odlegle obiekty, dzieki czemu mozna wygodnie sfotografowac krajobraz.
• Nie mozna fotografowac w trybie makro.
• Tryb pracy lampy blyskowej zmienia sie na
(praca wymuszona) lub (lampa wylaczona).
Tryb „snieg”
Ten tryb nalezy wybierac, gdy caly ekran staje sie bialy, na przyklad przy fotografowaniu snieznego krajobrazu.
Zapobiega on utracie barw i zwieksza nasycenie kazdego koloru.
• Tryb pracy lampy blyskowej zmienia sie na
(praca wymuszona) lub (lampa wylaczona).
Tryb „plaza”
Ten tryb nalezy wybierac przy fotografowaniu nad brzegiem morza albo jeziora. Pozwala on na uzyskanie glebokiego blekitu wody.
• Tryb pracy lampy blyskowej zmienia sie na
(praca wymuszona) lub (lampa wylaczona).
Tryb szybkiej akcji
Ten tryb sluzy do fotografowania poruszajacych sie obiektów w plenerze lub w innych jasnych miejscach.
• Skraca sie czas ekspozycji, przez co obraz rejestrowany w ciemnym miejscu staje sie ciemniejszy.
• Tryb pracy lampy blyskowej zmienia sie na
(praca wymuszona) lub (lampa wylaczona).
Tryb ogni sztucznych
Ostrosc jest nastawiana na bardzo odlegle obiekty, dzieki czemu ognie sztuczne sa rejestrowane w pelnej krasie. W tym trybie wydluza sie czas otwarcia migawki, dlatego nalezy chronic trzymany aparat przed poruszeniem.
• Nie mozna fotografowac w trybie makro.
• Nie mozna uzywac lampy blyskowej.
• Czas ekspozycji mozna zmienic przez wprowadzenie korekty EV (strona 50).
• Nie mozna nastawiac balansu bieli.
• Nie mozna uzywac funkcji Bracketing, Burst ani Multi Burst.
SL
PL DSC-T1.book Page 33 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
34
PLmaster age:Left
, Przestaw przelacznik trybu w polozenie , po czym nacisnij przycisk MENU.
Pojawi sie menu.
, Strona b wskaz wariant
(Camera), po czym strona v/V wybierz zadany tryb.
Przywracanie normalnego trybu
Strona v/V przycisku sterujacego wskaz wariant [Auto] lub [Program].
• Wybrane ustawienie nie zmienia sie nawet po wylaczeniu zasilania.
Tryb dlugiej ekspozycji NR
Obraz rejestrowany w trybie dlugiej ekspozycji NR jest pozbawiany zaklócen, co zapewnia jego czystosc. Kiedy czas ekspozycji wynosi 1/6 lub wiecej i wybrany jest tryb (zmierzchu), (portretu o zmierzchu) i (ogni sztucznych), automatycznie wlacza sie tryb wolnej migawki NR, a obok wskazania czasu otwarcia migawki pojawia sie wskaznik
„NR”.
Do konca wcisnij przycisk migawki.r
Ekran staje sie czarny.r
Kiedy zniknie napis
„Processing”, obraz jest zarejestrowany.
• Po wlaczeniu trybu dlugiej ekspozycji NR nalezy chronic trzymany aparat przed poruszeniem.
1
Mode
Program
Auto
Camera
MENU
2
WB ISO
Program
Auto
Camera
F2.8 2
Capturing
Processing
PL DSC-T1.book Page 34 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
35
PLmaster age:Right2:1
Wyswietlanie nieruchomych obrazów
Wyswietlanie obrazów na ekranie LCD aparatu
Wykonane aparatem zdjecia mozna niemal natychmiast wyswietlic na ekranie LCD.
Aparat pozwala na wyswietlanie zdjec w opisanych ponizej trybach.
Obraz (wyswietlanie jednego obrazu)
Mozna wyswietlic pojedynczy obraz, który wypelni caly ekran.
Indeks (9 obrazów / 16 obrazów)
Mozna wyswietlic 9 lub 16 obrazów naraz na ekranie LCD podzielonym na pola.
• Wyswietlanie filmów – patrz strona 71.
• Szczególowy opis wyswietlanych wskazników
– patrz strona 116.
VGA 60min
10:30PM 2004 1 1 101-0008
8/9 101
BACK/NEXT VOLUME
• SINGLE DISPLAY • SINGLE DISPLAY
Obraz (wyswietlanie jednego obrazu)
Indeks (wyswietlanie
9 obrazów)
Indeks (wyswietlanie
16 obrazów)
Wyswietlanie pojedynczego obrazu
, Przestaw przelacznik trybu w polozenie i wlacz zasilanie.
Na ekranie LCD pojawi sie ostatni z zarejestrowanych obrazów w wybranym folderze zapisu (strona 45).
• Ze wzgledu na przetwarzanie obrazu, bezposrednio po wyswietleniu obraz moze byc niewyrazny.
1
10:30PM 2004 1 1 101-0008
VGA 60min
8/9 101
BACK/NEXT VOLUME
Wyswietlanie nieruchomych obrazów
PL DSC-T1.book Page 35 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
36
PLmaster age:Left1:2
, Strona b/B przycisku sterujacego wskaz zadany obraz.b : wyswietla poprzedni obraz.
B : wyswietla nastepny obraz.
2
10:30PM 2004 1 1 101-0003
VGA 60min
3/9 101
BACK/NEXT VOLUME
Wyswietlanie indeksu (wyswietlanie 9 albo 16 obrazów)
, Nacisnij przycisk
(indeksu).
Na wyswietlaczu pojawi sie ekran indeksu
(9 obrazów).
Jak wyswietlic poprzedni (nastepny) ekran indeksu
Naciskajac strone v/V/b/B przycisku sterujacego, nalezy przemieszczac zólta ramke w góre / w dól / w lewo / w prawo.
, Ponownie nacisnij przycisk
(indeksu).
Na wyswietlaczu pojawi sie ekran indeksu
(16 obrazów).
Jak wyswietlic poprzedni (nastepny) ekran indeksu
Naciskajac strone v/V/b/B przycisku sterujacego, nalezy przemieszczac zólta ramke w góre / w dól / w lewo / w prawo.
Jak powrócic do ekranu z pojedynczym obrazem
Nalezy naciskac przycisk (indeksu) T albo nacisnac czesc z przycisku sterujacego.
• SINGLE DISPLAY
• SINGLE DISPLAY
PL DSC-T1.book Page 36 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]master age:Right
37
PL
Wyswietlanie nieruchomych obrazów
Wyswietlanie obrazów na ekranie telewizora
, Uzywajac przewodu polaczeniowego AV, polacz gniazdo A/V OUT (MONO) na podstawce USB (dostarczonej) z wejsciami audio / wideo telewizora.
Jesli telewizor jest wyposazony w stereofoniczne gniazda wejsciowe, to wtyk fonii (czarny) przewodu polaczeniowego AV nalezy podlaczyc do gniazda lewego kanalu.
• Jesli do podstawki USB jest podlaczony przewód USB, to nalezy go odlaczyc.
• Przed podlaczaniem przewodu AV do aparatu i do telewizora nalezy wylaczyc oba urzadzenia.
, Zainstaluj aparat na podstawce
USB.
Aparat nalezy zainstalowac w sposób pokazany na ilustracji.
• Nalezy sie upewnic, czy aparat jest starannie zainstalowany na podstawce.
, Wlacz telewizor i przelacznikiem wyboru sygnalu wejsciowego na telewizorze wybierz sygnal z wejscia wideo.
• Nazwa i lokalizacja przelacznika zalezy od marki i modelu telewizora. Szczególów nalezy szukac w instrukcji obslugi telewizora.
1
Gniazdo A/V
OUT (MONO)
Przewód polaczeniowy AV
2 3
Przelacznik sygnalu wejsciowego
PL DSC-T1.book Page 37 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
38
PLmaster age:Left
, Przestaw przelacznik trybu w polozenie i wlacz aparat.
W celu wyswietlenia zadanego obrazu naciskaj strone b/B przycisku sterujacego.
• Przy korzystaniu z tej funkcji za granica konieczna moze sie okazac zmiana wyjsciowego sygnalu wizji w celu dopasowania go do systemu telewizora (strona 107).
Ogladanie wyswietlonego obrazu na telewizorze
Aby mozna bylo ogladac odtwarzane obrazy na ekranie telewizora, trzeba uzyc telewizora z wejsciem wideo oraz przewodu polaczeniowego AV
(dostarczonego).
System kolorów telewizora musi odpowiadac systemowi aparatu cyfrowego.
Nalezy zapoznac sie z lista pod spodem.
System NTSC
Ameryka Srodkowa, Boliwia, Chile,
Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia,
Kanada, Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru,
Surinam, Tajwan, Stany Zjednoczone,
Wenezuela, Wyspy Bahama itd.
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy,
Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Kuwejt, Malezja, Niemcy,
Norwegia, Nowa Zelandia, Polska,
Portugalia, Singapur, Slowacja, Szwajcaria,
Szwecja, Tajlandia, Wegry, Wielka
Brytania, Wlochy itd.
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Bulgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran,
Monako, Rosja, Ukraina itd.
10:30PM 2004 1 1 101-0002
VGA
2/9 101
BACK/NEXT VOLUME
4
POWER
PL DSC-T1.book Page 38 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]master age:Right
39
PL
Kasowanie nieruchomych obrazów
Kasowanie obrazów
, Przestaw przelacznik trybu w polozenie i wlacz aparat.
Strona b/B przycisku sterujacego wyswietl obraz, który ma byc skasowany.
• Skasowanego obrazu nie mozna odzyskac.
, Nacisnij przycisk
(kasowania).
Obraz nie jest jeszcze kasowany.
• Nie mozna kasowac zabezpieczonych obrazów
(strona 66).
, Strona v przycisku sterujacego wskaz wariant
[Delete]. Nacisnij czesc z.
Pojawi sie napis „Access”. Kiedy napis zniknie, obraz jest skasowany.
Jak kasowac dalsze obrazy
Strona b/B przycisku sterujacego wyswietl obraz, który ma byc skasowany. Nastepnie strona v przycisku sterujacego wskaz wariant [Delete] i nacisnij czesc z.
Jak zrezygnowac z kasowania
Strona V przycisku sterujacego wskaz wariant [Exit] i nacisnij czesc z.
1
10:30PM 2004 1 1 101-0002
2/9
VGA 60min
101
BACK/NEXT VOLUME
2
VGA 60min
2/9 101
BACK/NEXT
Delete
Exit
3
VGA 60min
2/9 101
BACK/NEXT
Delete
Exit
Kasowanie nieruchomych obrazów
PL DSC-T1.book Page 39 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
40
PLmaster age:Left
Kasowanie obrazów z ekranu indeksowego (9 lub 16 obrazów)
, Kiedy jest wyswietlany ekran indeksowy (9 lub 16 obrazów)
(strona 36), nacisnij przycisk
(kasowania).
• Skasowanego obrazu nie mozna odzyskac.
, Strona b/B przycisku sterujacego wskaz wariant
[Select] i nacisnij czesc z.
, Strona v/V/b/B przycisku sterujacego wskaz obraz, który ma byc skasowany, i nacisnij czesc z.
Obok wybranego obrazu pojawia sie znak
(kasowania). Obraz nie jest jeszcze kasowany. Powtarzaj te czynnosc dla kazdego obrazu, który ma byc skasowany.
• Aby zrezygnowac z kasowania, jeszcze raz nacisnij czesc z. Znak zniknie.
1
Delete
Select Exit All In This Folder
2
Delete
Select Exit All In This Folder
3
TO NEXT SELECT
PL DSC-T1.book Page 40 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]master age:Right1:2
41
PL
Kasowanie nieruchomych obrazów
, Nacisnij przycisk
(kasowania). Strona B przycisku sterujacego wskaz wariant [OK] i nacisnij czesc z.
Pojawi sie napis „Access”. Kiedy napis zniknie, obrazy beda skasowane.
Jak zrezygnowac z kasowania
Strona b przycisku sterujacego nalezy wskazac wariant [Exit] i nacisnac czesc z.
Kasowanie wszystkich obrazów z folderu
Podczas wykonywania czynnosci 2 wskaz strona B przycisku sterujacego wariant [All In
This Folder] i nacisnij czesc z. Nastepnie wskaz wariant [OK] i nacisnij czesc z.
Z folderu zostana skasowane wszystkie niezabezpieczone obrazy. Aby zrezygnowac z kasowania, nalezy wskazac wariant [Cancel], po czym nacisnac czesc z.
4
Delete Exit OK
Formatowanie karty „Memory Stick Duo”
, Wlóz do aparatu karte
„Memory Stick Duo”, która ma byc sformatowana.
• Termin „formatowanie” oznacza przygotowanie karty „Memory Stick Duo” do nagrywania obrazów. Proces ten bywa równiez nazywany
„inicjalizacja”. Dostarczona z aparatem karta
„Memory Stick Duo”, jak równiez karty oferowane oddzielnie, sa juz sformatowane i nadaja sie do natychmiastowego wykorzystania.
• Formatujac karte „Memory Stick Duo” nalezy miec swiadomosc, ze zostana z niej nieodwracalnie skasowane wszystkie obrazy.
, Wlacz aparat i nacisnij przycisk
MENU.
Naciskajac strone B, wskaz ikone . Nastepnie nacisnij strone B.
Pojawi sie ekran ustawien.
• Opisane tu czynnosci mozna wykonac bez wzgledu na polozenie przelacznika trybu.
1
Strona ze zlaczem
2
Setup t
Mode
MENU
PL DSC-T1.book Page 41 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]
42
PLmaster age:Left
, Strona v/V przycisku sterujacego wskaz ikone
(Memory Stick Tool).
Naciskajac strone B, wskaz wariant [Format]. Nastepnie nacisnij strone B.
Strona v wskaz wariant [OK] i nacisnij czesc z.
Jak zrezygnowac z formatowania
Strona V przycisku sterujacego nalezy wskazac wariant [Cancel] i nacisnac czesc z.
• Dla unikniecia wylaczenia sie zasilania w trakcie formatowania zaleca sie uzycie zasilacza sieciowego.
, Strona v przycisku sterujacego wskaz wariant
[OK] i nacisnij czesc z.
Pojawi sie napis „Formatting”. Kiedy napis zniknie, formatowanie jest zakonczone.
3
2
1
Memory Stick Tool
Format:Create REC. folder:Change REC. folder:OK
Cancel
4
Format
All data will be erased
60min
Ready?
OK
Cancel
PL DSC-T1.book Page 42 Tuesday, November 18, 2003 5:05 PM model name1[DSC-T1]master age:Right
43
PL
Przed wykonywaniem dodatkowych czynnosci
Jak uzywac aparatu i zmieniac w nim ustawienia
Ponizej opisano poslugiwanie sie najczesciej uzywanymi menu i ekranem ustawien.
Zmienianie ustawien w menua Nacisnij przycisk MENU.
Pojawi sie menu. b Strona b/B przycisku sterujacego wskaz parametr, którego ustawienie ma byc zmienione.c Strona v/V przycisku sterujacego wskaz zadane ustawienie.
Wybrane ustawienie jest

TXT / PDF

Disponible 16 Archivos para DSC-T1 Ver todos >
HelpDrivers Desde Marzo del 2000