Canon Digital IXUS II S Descarga Drivers

DIGITALE CAMERA Gebruikershandleiding
Begin bij Lees dit eerst (p. 7).
Raadpleeg ook de Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk
[Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software] en de
Gebruikshandleiding voor Direct Print.
CEL-SE43A280 © 2004 CANON INC. GEDRUKT IN DE EU
Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika en Nabije Oosten
CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON (UK) LTD
For technical support, please contact the Canon Help Desk:P.O. Box 431, Wallington, Surrey, SM6 0XU, UK
Tel: (08705) 143723 Fax: (08705) 143340 http://www.canon.co.uk/Support/index.asp
CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.
102 Avenue du Général de Gaulle,
92257 LA GARENNE COLOMBES CEDEX, France
Tel: Hotline 08 25 00 29 23http://www.cci.canon.fr
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Postfach 100401, 47704 Krefeld, Germany
Customer Hotline: 0180/5006022 (0,12 € / Min.)http://www.canon.de
CANON ITALIA S.P .A.
Via Milano 8, I-20097 San Donato Milanese (MI), Italy
Tel: 02/8248.1 Fax: 02/8248.4604
Pronto Canon: 02/8249.2000
E-mail: supporto@canon.it http://www.canon.it
CANON ESPAÑA S.A.
C/Joaquín Costa, 41 - 28002 Madrid, Spain
Tel. Atención al Cliente: 901.301.301
Helpdesk: 906.301.255http://www.canon.es
CANON BELGIUM N.V. / S.A.
Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium
Tel: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74
Helpdesk : 0900-10627http://www.canon.be
CANON LUXEMBOURG S.A.
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
Tel: (0352) 48 47 961 Fax: (0352) 48 47 96232
Helpdesk : 900-74100http://www.canon.lu
CANON NEDERLAND N.V.
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
Tel: 023 - 5 670 123 Fax: 023 - 5 670 124
Helpdesk: 023 - 5 681 681http://www.canon.nl
CANON DANMARK A/S
Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Denmark
Tel: +45 44 88 26 66http://www.canon.dk
CANON NORGE AS
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norway
Tel: 22 62 93 21 Fax: 22 62 06 15
E-mail: helpdesk@canon.nohttp://www.canon.no
Finland
CANON OY
Huopalahdentie 24, FIN-00350 Helsinki, Finland
Tel: 010 54420 Fax 010 544 30
HelpDesk 020 366 466 (1,47 snt/min + pvm)
(ma-pe klo 9:00 - 17:30)
E-mail: helpdesk@canon.fihttp://www.canon.fi
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden
Helpdesk: 08-744 8620 Fax 08-744 8527http://www.canon.se
CANON (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland
Consumer Imaging Group
Tel. 01-835-61 61
Hotline 0900 57 55 20 (CHF 2.13/min)http://www.canon.ch
Oostenrijk
CANON GES.M.B.H.
Zetschegasse 11, A - 1230 Wien, Austria
Helpdesk Tel.: 01 66 146 412 Fax: 01 66 146 413http://www.canon.at
Portugal
SEQUE – SOC. NAC. EQUIP ., S.A.
Pr. Alegria, 58 - 2ºC, 1269-149 Lisboa, Portugal
Tel: (+351) 21 324 28 30 Fax: (+351) 21 347 27 51
E-mail: info@seque.pthttp://www.seque.pt
Oost-Europa
CANON CEE GMBH
Oberlaaerstr 233, A-1100 Wien, Austria
Tel: +43 1 680 88-0 Fax: +43 1 680 88-422
CIS
CANON NORTH-EAST OY
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, Finland
Tel: +358 10 544 00 Fax: +358 10 544 10http://www.canon.ru
EC144-Cover-CEL-E.fm Page 1 Friday, January 16, 2004 2:26 PMFlowchart en referentiehandleiding
Canon raadt u aan om originele accessoires van het merk Canon te gebruiken.
Dit product werkt het beste in combinatie met accessoires van het merk Canon.
Canon is niet aansprakelijk voor enige schade aan het product en/of ongelukken zoals brand, enzovoorts, die worden veroorzaakt door defecten in accessoires van andere merken dan Canon (bijvoorbeeld een lekkende of geëxplodeerde batterij). Houd er rekening mee dat deze garantie niet van toepassing is op reparaties ten gevolge van defecten aan accessoires van andere merken dan
Canon. U kunt dergelijke reparaties tegen betaling laten uitvoeren.
Opnemen met de camera
Deze handleiding
Deze handleiding
Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Cd
Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software]
Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Cd
Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software]
Gebruikershandleiding voor Direct Print
Gebruikershandleiding van de printer
De software installeren
De camera aansluiten op een computer
Beelden downloaden naar een computer
Afdrukken en het gebruik van de printer
Deze handleiding
E_EC144_Cover2.fm Page 1 Friday, January 16, 2004 12:44 PM1
Temperatuur van de camerabehuizing
Als u de camera gedurende langere tijd gebruikt, kan de camerabehuizing warm worden. Houd hier rekening mee en wees voorzichtig als u de camera gedurende langere tijd gebruikt.
Informatie over het LCD-scherm
Het LCD-scherm is gefabriceerd met extreem hoge precisietechnieken. Meer dan 99,99% van de pixels voldoet aan de specificaties. Minder dan 0,01% van de pixels kan soms weigeren of als zwarte of rode puntjes verschijnen.
Dit is niet van invloed op het opgenomen beeld en duidt niet op een defect.
Video-indeling
Stel het videosysteem van uw land in op de camera voordat u deze aansluit op een televisie (p. 128).
De batterij voor datum/tijd opladen
• De camera is voorzien van een ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij die de datum, tijd en andere camera-instellingen bijhoudt. Deze batterij wordt opgeladen wanneer u de hoofdbatterij in de camera plaatst. Voordat u de camera voor het eerst gebruikt, plaatst u een opgeladen batterij in de camera en laat u deze minimaal 4 uur zitten of sluit u de voedingsadapter
(afzonderlijk verkrijgbaar) minimaal 4 uur aan om de batterij voor datum/tijd op te laden. De batterij wordt ook opgeladen wanneer de camera is uitgeschakeld.
 Als het menu Datum/Tijd verschijnt wanneer u de camera inschakelt, is de batterij voor datum/tijd leeg. Volg de hierboven vermelde procedure om de batterij op te laden.
EC144-CUG.book Page 1 Wednesday, January 28, 2004 11:45 AM2
Informatie over deze handleiding
Conventies die in de tekst worden gebruikt
Hebt u een vraag? Kijk eerst hier
Welke instellingen zijn beschikbaar onder een bepaalde functie?
• Zie Beschikbare functies per opnamemodus (p. 160).
Blijven mijn instellingen van kracht als ik de camera uitschakel?
Wat kunt u doen met de functies?
• Zie Menu FUNC.(p. 42).
• Zie Het menu Opname (p. 46).
• Zie Het menu Keuze (p. 47).
• Zie Menu Instellen (p. 47).
• Zie Het menu Mijn camera (p. 50).
Wat is de betekenis van de pictogrammen in de
Gebruikershandleiding?
• Zie Informatie op het LCD-scherm
(p. 34).
• Zie Menu-instellingen en fabrieksinstellingen (p. 46).: Met dit symbool worden situaties aangegeven die de werking van de camera kunnen beïnvloeden.: Dit symbool geeft onderwerpen aan die extra informatie geven naast de basisprocedures.
Pictogrammen rechts op titelbalken geven de werkmodi weer die van toepassing zijn. In het voorbeeld hieronder kan de procedure worden uitgevoerd in de modi (Auto), (Handmatig),
(Handmatig/Stitch Hulp) en (Opname).
De zelfontspanner gebruiken
EC144-CUG.book Page 2 Wednesday, January 28, 2004 11:45 AM3
De camera voorbereiden 18
Basisfuncties 30
Opnamen maken 53
Afspelen 89
Opnamen wissen 105
Afdrukinstellingen/verzenden 108
De camera aansluiten op een computer of televisie 118
Instellingen voor Mijn camera 129
Overzicht van berichten 134
Problemen oplossen 136
Bijlage 140
Fototips en informatie 149
Overzicht
EC144-CUG.book Page 3 Wednesday, January 28, 2004 11:45 AM4
Lees dit eerst
Lees de volgende tekst aandachtig door..................................................... 7
Veiligheidsvoorschriften ............................................................................. 8
Defecten voorkomen................................................................................. 13
Overzicht van de onderdelen.....................................14
De camera voorbereiden
De batterij opladen.................................................................................... 18
De batterij plaatsen................................................................................... 21
De SD-kaart plaatsen................................................................................ 23
De datum en tijd instellen ......................................................................... 26
De taal instellen ........................................................................................ 28
Basisfuncties
De camera aanzetten ................................................................................ 30
Het LCD-scherm gebruiken ...................................................................... 32
Informatie op het LCD-scherm ................................................................. 34
De zoeker gebruiken ................................................................................. 38
De zoom gebruiken................................................................................... 39
De sluiterknop indrukken.......................................................................... 40
Menu's en instellingen selecteren............................................................. 42
Menu-instellingen en fabrieksinstellingen................................................. 46
Alle standaardwaarden herstellen ............................................................. 51
Opnamen maken
Opnamen maken in de modus Auto ................................................... 53
Een beeld direct na opname bekijken........................................................ 54
De instellingen voor de resolutie en compressie wijzigen......................... 55
Snelle beelden ..........................................................................................57
De flitser gebruiken.............................................................................. 58
Close-ups / Oneindige opnamen maken ....................................... 60
De digitale zoom gebruiken ...................................................................... 62
Continu-opnamen ............................................................................... 63
De zelfontspanner gebruiken .............................................................. 64
Opnamen maken in de handmatige modus ...................................... 66
Een film opnemen .............................................................................. 67
Panoramabeelden maken (Stitch Hulp) .................................................... 69
Onderwerpen die zijn gemarkeerd met , bevatten een overzicht van camerafuncties of een stappenplan.
Inhoudsopgave
EC144-CUG.book Page 4 Wednesday, January 28, 2004 11:45 AM5
Onderwerpen opnemen die moeilijk scherp te stellen zijn
(scherpstelvergrendeling, AF lock) .......................................................72
De belichting vergrendelen (AE Lock) .......................................................74
De flitserbelichting vergrendelen (FE Lock)...............................................75
Een andere scherpstelmodus kiezen .........................................................76
Verschillende methoden voor lichtmeting gebruiken ..........................77
De Belichtingscompensatie aanpassen .....................................................78
Opnamen maken met een lange sluitertijd ................................................79
De witbalans aanpassen............................................................................81
Het foto-effect wijzigen .............................................................................84
De ISO-waarde wijzigen ............................................................................85
De functie Beeldomkeren instellen ............................................................86
De bestandsnummering (File No.) opnieuw instellen ................................87
Afspelen
Beelden afzonderlijk weergeven ................................................................89
Beelden vergroten ...............................................................................90
Negen beelden tegelijk weergeven (indexweergave)...........................91
Films weergeven .......................................................................................93
Films bewerken .........................................................................................95
Beelden op het scherm roteren .................................................................97
Geluidsmemo's aan beelden toevoegen ....................................................98
Beelden automatisch weergeven (Dia Shows) ........................................100
Beelden beveiligen ..................................................................................104
Opnamen wissen
Afzonderlijke beelden wissen............................................................105
Alle beelden wissen.................................................................................106
SD-kaarten formatteren...........................................................................107
Afdrukken
Informatie over afdrukken.......................................................................108
DPOF-afdrukinstellingen opgeven ...........................................................110
Instellingen voor beeldoverdracht (DPOF-verzendopties)
Beelden selecteren voor verzending........................................................116
De camera aansluiten op een computer
De camera aansluiten op een computer ..................................................119
Systeemvereisten computer.............................................................. 119
Beelden downloaden via Verplaats..........................................................123
EC144-CUG.book Page 5 Wednesday, January 28, 2004 11:45 AM6
De camera aansluiten op de computer om beelden te downloaden zonder de software te installeren ....................................................... 125
Rechtstreeks downloaden vanaf een SD-kaart........................................ 126
Beelden weergeven op een televisie ......................... 127
De camera-instellingen aanpassen (Instellingen voor Mijn Camera)
Instellingen voor Mijn camera wijzigen................................................... 129
De Instellingen voor Mijn camera vastleggen ......................................... 131
Overzicht van berichten......................................... 134
Problemen oplossen ............................................ 136
Bijlage
Een voedingsadapterset gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar)................ 140
Onderhoud en verzorging van de camera ............................................... 141
Specificaties ........................................................................................... 142
Fototips en informatie
Tip voor het gebruik van de zelfontspanner............................................ 149
De belichting aanpassen......................................................................... 149
ISO-waarde.............................................................................................150
Geavanceerde methode voor de macromodus........................................ 150
Index............................................................... 151
Beschikbare functies per opnamemodus..................... 160
EC144-CUG.book Page 6 Wednesday, January 28, 2004 11:45 AM7
Lees dit eerst
Lees de volgende tekst aandachtig door
Proefopnamen
Wij raden u aan eerst diverse proefopnamen te maken om te controleren of de camera werkt en of u de camera juist bedient, voordat u belangrijke onderwerpen fotografeert.
Canon, dochterondernemingen van Canon en andere aangesloten bedrijven en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook die voortvloeit uit enige fout in de werking van een camera of accessoire, inclusief SD-kaarten, die ertoe leidt dat een opname niet kan worden gemaakt of niet kan worden gemaakt in een formaat dat door apparaten kan worden gelezen.
Schending van het auteursrecht
Digitale camera's van Canon zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen nooit worden gebruikt op een wijze die inbreuk doet op of strijdig is met internationale of binnenlandse wetten en bepalingen op het gebied van copyright. In sommige gevallen kan het kopiëren van beelden van voorstellingen, tentoonstellingen of commerciële eigendommen door middel van een camera of ander apparaat in strijd zijn met het copyright of andere wettelijke bepalingen, ook al is de opname voor persoonlijk gebruik gemaakt.
Garantiebeperkingen
Raadpleeg het boekje Overeenkomst Europees Garantie Systeem (EWS) van
Canon dat bij de camera is geleverd voor meer informatie over de garantie voor de camera.
Zie de achterkant van dit boekje of het boekje Overeenkomst Europees
Garantie Systeem (EWS) voor contactinformatie van de Canon
Klantenservice.
EC144-CUG.book Page 7 Wednesday, January 28, 2004 11:45 AM8
Veiligheidsvoorschriften
 Lees de volgende veiligheidsvoorschriften goed door voordat u de camera in gebruik neemt. Gebruik de camera altijd zoals is beschreven in de handleiding.
 De voorzorgsmaatregelen op de volgende pagina's zijn bedoeld voor een veilig en juist gebruik van camera en accessoires, om letsel bij uzelf en anderen en schade aan apparatuur te voorkomen.
 Op de volgende pagina's heeft de term 'apparatuur' vooral betrekking op de camera en de accessoires voor de stroomvoorziening, zoals de batterijlader en de optionele voedingsadapter.
Waarschuwingen
• Richt de camera niet rechtstreeks op de zon of een andere sterke lichtbron die uw gezichtsvermogen kan aantasten.
 Gebruik de flitser niet dicht bij de ogen van mensen of dieren.
Blootstelling aan het sterke licht van de flitser kan het gezichtsvermogen aantasten. Houd vooral bij kleine kinderen ten minste één meter afstand wanneer u de flitser gebruikt.
 Berg de apparatuur op buiten het bereik van kinderen en peuters. Als een kind de camera of batterij per ongeluk beschadigt, kan dat ernstig letsel tot gevolg hebben. Bovendien kan het plaatsen van de riem om de nek van een kind leiden tot verstikking.
 Probeer geen delen van de apparatuur te openen of te wijzigen als hiervoor geen expliciete aanwijzingen zijn opgenomen in de handleiding. Demontage of wijziging kan een elektrische schok met een hoge spanning tot gevolg hebben. Interne controles, wijzigingen en reparaties moeten worden uitgevoerd door deskundig en bevoegd onderhoudspersoneel via uw leverancier of een helpdesk van Canon
Klantenservice.
SD-kaarten opbergen
Berg de SD-kaart op buiten het bereik van kinderen en peuters. SD-kaarten kunnen per ongeluk worden ingeslikt. Raadpleeg in dat geval onmiddellijk uw huisarts.
EC144-CUG.book Page 8 Wednesday, January 28, 2004 11:45 AM9
 Raak de flitser niet aan als deze is beschadigd. De flitser kan onder hoge spanning staan en door deze aan te raken, kunt u een elektrische schok krijgen. Raak ook nooit interne onderdelen aan die niet meer beschermd zijn als gevolg van een beschadiging. Interne onderdelen kunnen onder hoge spanning staan en een elektrische schok geven. Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde helpdesk van Canon Klantenservice.
 Staak het gebruik van de apparatuur onmiddellijk als er rook of giftige damp uitkomt. Als u dit niet doet, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen. Schakel de camera onmiddellijk uit, verwijder de batterij uit de camera of trek het netsnoer uit het stopcontact. Controleer of er nog steeds rook of damp uit de camera komt. Neem contact op met de leverancier van uw camera of de dichtstbijzijnde helpdesk van Canon
Klantenservice.
 Staak het gebruik van de apparatuur als deze is gevallen of als de behuizing is beschadigd. Als u dit niet doet, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen. Schakel de camera onmiddellijk uit, verwijder de batterij uit de camera of trek het netsnoer uit het stopcontact.
Neem contact op met de leverancier van uw camera of de dichtstbijzijnde helpdesk van Canon Klantenservice.
 Zorg ervoor dat de apparatuur niet in contact komt met of wordt ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. Let erop dat er geen vloeistoffen in de camera komen. De camera is niet waterdicht. Als de buitenkant van de camera in aanraking komt met vloeistoffen of zilte lucht, veegt u deze droog met een zachte, absorberende doek. Schakel de camera onmiddellijk uit en verwijder de batterij uit de camera of haal het netsnoer uit het stopcontact als er water of een andere substantie in het apparaat is terechtgekomen. Als u de apparatuur blijft gebruiken, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen. Neem contact op met de leverancier van uw camera of de dichtstbijzijnde helpdesk van
Canon Klantenservice.
 Gebruik geen middelen met alcohol, benzeen of verdunners, of andere brandgevaarlijke stoffen om de apparatuur schoon te maken of schoon te houden. Door het gebruik van deze middelen kan brand ontstaan.
EC144-CUG.book Page 9 Wednesday, January 28, 2004 11:45 AM10
 Maak regelmatig het netsnoer los en veeg het stof en vuil weg dat zich heeft opgehoopt op de stekker, de buitenkant van het stopcontact en het gebied eromheen. In een stoffige, vochtige of vettige omgeving kan het stof dat zich rondom de stekker heeft verzameld in de loop der tijd verzadigd raken van vocht en kortsluiting veroorzaken, mogelijk met brand als gevolg.
 Zorg ervoor dat u het snoer van de voedingsadapter niet doorsnijdt, beschadigt of wijzigt en plaats geen zware voorwerpen op de kabel.
Hierdoor kan kortsluiting ontstaan, wat brand of elektrische schokken tot gevolg kan hebben.
 Pak de kabel niet met natte handen vast. U loopt dan het risico een elektrische schok te krijgen. Houd de kabel bij het harde stekkergedeelte vast als u de kabel uit het stopcontact haalt. Trekken aan het flexibele gedeelte van de kabel kan de draad en de isolatie beschadigen of blootleggen, waardoor kans op brand of elektrische schokken ontstaat.
 Gebruik alleen de aanbevolen accessoires voor de stroomvoorziening.
Het gebruik van energiebronnen die niet nadrukkelijk voor deze apparatuur zijn aanbevolen, kan leiden tot oververhitting, aantasting van de apparatuur, brand, elektrische schokken of andere gevaren.
 Plaats de batterijen niet in de buurt van een warmtebron en stel ze niet bloot aan vuur of hitte. Dompel de batterijen ook niet onder in water.
Hitte, vuur en water kunnen de batterijen beschadigen en lekkage van bijtende vloeistoffen veroorzaken, wat brand, elektrische schokken, explosies en ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
 Probeer de batterijen niet te demonteren, te wijzigen of op te warmen.
Er bestaat dan een grote kans op explosie met letsel tot gevolg. Spoel alle lichaamsdelen, waaronder de ogen en de mond, of kleding, die met de inhoud van een batterij in aanraking komen, onmiddellijk af met water. Als de ogen of de mond met deze stoffen in aanraking komen, spoelt u die onmiddellijk met water en roept u medische hulp in.
 Laat de batterijen niet vallen en voorkom beschadiging van de behuizing van de batterijen. Beschadiging van de batterijen kan lekkage en letsel tot gevolg hebben.
EC144-CUG.book Page 10 Wednesday, January 28, 2004 11:45 AM11
 Voorkom kortsluiting van de batterijpolen door metalen voorwerpen, zoals sleutels. Kortsluiting kan oververhitting, brandwonden en ander letsel tot gevolg hebben. Gebruik het meegeleverde afdekplaatje wanneer u de batterij vervoert of opbergt.
 Plak, voordat u de batterij weggooit, tape of ander isolatiemateriaal over de polen van de batterij om aanraking ervan met andere voorwerpen te voorkomen. Aanraking met de metalen onderdelen van andere materialen in afvalcontainers kan brand of explosie tot gevolg hebben. Breng de lege batterijen zo mogelijk naar een speciaal inzamelpunt voor chemisch afval bij u in de buurt.
 Gebruik alleen aanbevolen batterijen en accessoires. Het gebruik van batterijen die niet expliciet voor deze apparatuur zijn aanbevolen, kan leiden tot explosies of lekkages, wat brand, letsel en schade aan de omgeving kan veroorzaken.
 Gebruik de aanbevolen batterijlader om de batterij NB-3L op te laden.
Het gebruik van andere opladers kan oververhitting, aantasting van de apparatuur, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.
 Koppel de batterijlader en de compacte voedingsadapter los van de camera en trek de stekker van de adapter uit het stopcontact als de batterij is opgeladen en u de camera niet gebruikt. Er kan anders brand of een andere gevaarlijke situatie ontstaan. Door continu gebruik gedurende een lange periode kan de eenheid oververhit en beschadigd raken, waardoor brand kan ontstaan.
 De camera-aansluitingen op de batterijlader en de compacte voedingsadapter zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met uw camera.
Gebruik deze niet voor andere producten of batterijen. Er kan anders brand of een andere gevaarlijke situatie ontstaan.
Waarschuwing met betrekking tot magnetische velden
Houd objecten die gevoelig zijn voor magnetische velden (zoals creditcards) uit de buurt van de luidspreker op de camera (p. 15).
Dergelijke objecten kunnen defect raken of blootstaan aan gegevensverlies.
EC144-CUG.book Page 11 Wednesday, January 28, 2004 11:45 AM12
Voorzichtig
 Gebruik, plaats of bewaar de apparatuur niet op plaatsen die aan sterk zonlicht of hoge temperaturen blootstaan, zoals het dashboard of de kofferruimte van een auto. Blootstelling aan veel zonlicht en warmte kan lekkage, oververhitting of explosie van de batterijen veroorzaken, wat tot brand kan leiden of brandwonden of ander letsel tot gevolg kan hebben.
Hoge temperaturen kunnen er tevens toe leiden dat de behuizing vervormd raakt. Zorg voor een goede ventilatie wanneer u de batterijlader gebruikt voor het opladen van de batterij.
 Bewaar de apparatuur niet op vochtige of stoffige plaatsen. Dit kan brand, elektrische schokken of andere schade veroorzaken.
 Zorg ervoor dat u niet met de camera tegen voorwerpen aan stoot of de camera op een andere manier blootstelt aan schokken en stoten wanneer u de camera vasthoudt of aan de riem draagt, om te voorkomen dat u gewond raakt of de camera beschadigd raakt.
 Zorg dat uw vingers of uw kleding niet voor de flitser komen wanneer u een opname maakt. De flitser kan beschadigd raken en gaan roken of een vreemd geluid maken. Raak de flitser ook niet aan nadat u snel achter elkaar een aantal opnamen hebt gemaakt. In beide gevallen kan dit resulteren in brandwonden.
 Gebruik de flitser niet als er vuil of stof op de lens zit. De warmteontwikkeling die hierdoor ontstaat, kan namelijk beschadiging van de flitser veroorzaken.
 Let erop dat u de batterijlader gebruikt met een stopcontact dat het vereiste voltage heeft en niet een te hoog voltage. De stekker van de batterijlader verschilt per land.
 Gebruik de batterijlader of compacte voedingsadapter niet als de kabel of stekker is beschadigd of als de stekker zich niet volledig in het stopcontact bevindt.
 Zorg ervoor dat er geen metalen objecten (zoals spelden of sleutels) of stof in contact komen met de contactpunten of stekker van de oplader.
 Als u de camera gedurende langere tijd gebruikt, kan de camerabehuizing warm worden. Let erop dat u uw handen niet brandt.
EC144-CUG.book Page 12 Wednesday, January 28, 2004 11:45 AM13
Defecten voorkomen
Vermijd sterke magnetische velden
Plaats de camera nooit in de buurt van elektromotoren of andere apparaten die sterk magnetische velden genereren. Blootstelling aan sterk magnetische velden kan leiden tot defecten of beschadigde opnamegegevens.
Vermijd problemen door condensatie
Het blootstellen van de apparatuur aan snel wisselende temperaturen kan condensatie (kleine waterdruppels) aan de binnen- en buitenkant veroorzaken. Dit kunt u voorkomen door de apparatuur tijdelijk in een luchtdichte, afsluitbare plastic zak te plaatsen zodat de temperatuursverandering voor de apparatuur geleidelijker verloopt.
Condensatievorming in de camera
Staak het gebruik van de camera onmiddellijk als u condensatievorming ontdekt. Als u de camera toch blijft gebruiken, kan de apparatuur beschadigd raken. Verwijder de SD-kaart of de batterij uit de camera of koppel de compacte voedingsadapter los. Wacht tot het vocht volledig is verdampt voordat u de apparatuur weer in gebruik neemt.
Opslaan voor langere tijd
Haal de batterij uit de camera en berg de apparatuur op een veilige plaats op als u de camera langere tijd niet gebruikt. Als u de batterij niet verwijdert wanneer u de camera langere tijd opbergt, loopt de batterij leeg en kan de camera beschadigd raken. Als de batterij meer dan drie weken uit de camera verwijderd is geweest, worden mogelijk de standaardinstellingen voor datum, tijd en andere cameraopties ingesteld op het moment dat u de camera weer in gebruik neemt. Volg de aanwijzingen in deze handleiding om de gewenste instellingen opnieuw op te geven.
EC144-CUG.book Page 13 Wednesday, January 28, 2004 11:45 AM14
Overzicht van de onderdelen
Vooraanzicht
* Wees voorzichtig als u de camera aan de polsriem draagt: als u met de camera zwaait, kan deze gemakkelijk ergens tegenaan stoten.
AF-hulplicht (p. 41)
Lampje voor rode-ogenreductie (p. 58)
Lampje voor zelfontspanner(p. 64)
Lens
Microfoon (p. 98)
Bevestigingspunt polsriem
De polsriem bevestigen
*
Optische zoeker (p. 38)
Klepje van aansluitingen
DIGITAL-uitgang (p. 120)
A/V OUT-uitgang (audio/video) (p. 127)
Flitser (p. 58)
EC144-CUG.book Page 14 Wednesday, January 28, 2004 11:45 AM15
De camera voorbereiden
Achterkant
LCD-venster (p. 32)
Bevestigingspunt statief
Klepje van SD-kaartsleuf/batterijhouder (pags. 21, 23)
Optische zoeker (p. 38)
Klepje van aansluiting voor gelijkstroomkoppeling (p. 140)
Luidspreker
Hieronder ziet u welke kabels u kunt gebruiken om de camera op een computer of printer aan te sluiten:Comput

TXT / PDF

Disponible 27 Archivos para Digital IXUS II S Ver todos >
HelpDrivers Desde Marzo del 2000